Skorygowane prognozy za 9 miesięcy od kwietnia do grudnia 2015 r., wykazały zmniejszenie produkcji mleka o 0,4 proc., co stanowi spadek o ok. 350 mln litrów. Zmiany w produkcji mleka różnią się w poszczególnych państwach członkowskich głównie ze względu na zróżnicowany poziom uboju krów.

Zarówno Włochy i Dania odnotowały niższe liczby ubojów w pierwszych trzech miesiącach roku, w związku z tym oczekuje się jedynie marginalnego spowolnienia produkcji.

W Holandii mimo, że ubój krów nie zwiększył się w pierwszym kwartale 2016 roku, oczekuje się, że nowa dyrektywy fosforanowa mająca chronić środowisko doprowadzi do zmniejszenia liczebności stad z upływem roku. Wcześniej niepewność co do okresu bazowego dla dyrektywy fosforanowej powodowała, że większość rolników utrzymywała swoje krowy, niezależnie od względów finansowych.