Podczas wykładu prezentowane były przykładowe wyniki użytkowości mlecznej z realnego gospodarstwa. Średnia liczba dni laktacji w przytoczonym przykładzie wynosiła 246 dni. Na Pytanie dr Słoniewskiego: „czy to mało, czy dużo?", z sali padały różne odpowiedzi. A prawidłowa to: bardzo dużo, gdyż oznacza to, że okres międzywycieleniowy w tym stadzie wynosił ok. 500 dni, co oznaczało, że istnieje tam duży problem z rozrodem - wyjaśniał prelegent.

Informacje służące do identyfikacji omawianych problemów można znaleźć w raportach wynikowych: RW-1 „Stado", RW-3 „Rozród" oraz RW - 8 „Somatyka".

Dr Słoniewski zachęcał również hodowców do korzystania z aplikacji „Hodowca on line ", która dostępna jest po zalogowaniu na stronie PFHBiPM. Jest to źródło wielu informacji zarówno o całym stadzie, jak również o pojedynczej sztuce.

Informacje o rozrodzie są jednak wciąż niepełne i wymaga to jeszcze udoskonalenia.. Dane w wynikach opisują krowy, które się wycieliły, dotyczą więc okresu poprzedniej laktacji. Podstawowym mankamentem jest brak informacji o cielności w bieżącej laktacji.

- W tej chwili nie ma jeszcze takiej możliwości, bo wymagałoby to przesyłania informacji na bieżąco, ale może kiedyś przyjdzie i na to czas - mówił dr Słoniewski. Podkreślał również, że istotna jest precyzja przekazywanych prze hodowcę danych, gdyż od tego w głównej mierze zależy jakość opracowanych informacji.

Wyniki oceny umożliwiają również stały monitoring stanu zdrowotnego wymion. Porównując aktualny poziom komórek somatycznych do tych z poprzedniej próby, system określa w której grupie znajdują się zwierzęta: zdrowe, wyleczone, nowe zachorowania lub chronicznie chore.

Według dr Słoniewskiego system monitoringu zdrowotności gruczołu mlekowego jest źródłem cennych informacji, jednak wymaga jeszcze dopracowania. Wskazane byłoby dodatkowe źródło informacji poza LKS oraz rozróżnienie stanu zdrowotnego poszczególnych ćwiartek. Przydatna byłaby również identyfikacja wzrostu LKS, który nie wynika z zapalenia wymienia, a np. z trwającej rui.

Na wartość opracowywanych informacji o stadzie wpływ ma dokładność przekazywanych danych, a wzrost wartości może wynikać z poszerzenia źródeł informacji o zwierzętach. Dr Słoniewski uważa, że przyszłością jest odpowiednia platforma przesyłu danych ze stad mlecznych oraz kompleksowy system zarządzania stadem.