W przypadku prowadzenia produkcji bydła mięsnego i posiadania stada mamek takie rozwiązanie wydaje się naturalne. Wypas mamek na pastwiskach jest najtańszą formą żywienia zwierząt i jednocześnie pozwala utrzymać samice w dobrej zdrowotności i kondycji (nie otłuszczają się tak, jak w przypadku utrzymania alkierzowego). Jeżeli jednak chodzi o stada bydła mlecznego, sytuacja nie jest już tak oczywista. W większych gospodarstwach praktykowanie wypasu zwierząt jest w zasadzie niemożliwe przez wzgląd chociażby na same kwestie logistyczne i organizacyjne. Pozostają więc do rozpatrzenia mniejsze stada, których jest w Polsce coraz mniej. Obecnie największą zachętą do realizacji wypasu są wprowadzone płatności bezpośrednie w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt. Skorzystanie z dodatkowych wariantów płatności pozwoli zwiększyć stawkę podstawową, która wynosi zaledwie 118 euro/ha. 

Jakie są korzyści z wypasu bydła? 

Mówiąc o korzyściach, poza dopłatami trzeba wymienić kwestie prozdrowotne dla zwierząt wynikające z pastwiskowania. Przede wszystkim możliwość zapewnienia zwierzętom ruchu, co jest szczególnie istotne w przypadku krów utrzymywanych w systemie uwięziowym. Niekiedy po wyjściu na pastwisko ulegają załagodzeniu schorzenia związane z układem lokomotorycznym zwierząt. Grunt na pastwisku stanowi naturalne podłoże, które nie powoduje urazów kończyn i pozwala realizować naturalne zachowania behawioralne zwierząt. 

Mniej chorób układu oddechowego, zwiększenie odporności bydła

Przebywanie na otwartej przestrzeni ogranicza również częstotliwość występowania chorób układu oddechowego. Im więcej dostępu do otwartej przestrzeni i świeżego powietrza, tym koncentracja chorobotwórczych drobnoustrojów w atmosferze jest mniejsza, dlatego zaleca się, aby budynki, w których utrzymuje się bydło, wykazywały się jak największą kubaturą (...).