Mniejsza mleczność, zbyt duża odległość od obory, większy wysiłek organizacyjny. To główne powody rezygnacji przez hodowców bydła mlecznego z pastwiska. Jednak należy pamiętać, że wypas na pastwisku to dostęp do zielonki, naturalnego słonecznego światła, które jest niezbędne do wytwarzania witaminy D, dostęp do świeżego powietrza, więcej ruchu zwierząt. To z kolei przekłada się na lepszą zdrowotność stada – m. in. mniej problemów z racicami, mastitis czy rozrodem.

Na ostatniej XX Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem w Doniesieniach Iwona Radkowska z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach przedstawiła wyniki badań przeprowadzone w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Chorzelów. Celem badań była ocena dobrostanu krów mlecznych rasy HF. Obejmowało trzy grupy doświadczalne: krowy utrzymywane alkierzowo (bez dostępu do wybiegu i pastwiska), z dostępem do wybiegu oraz utrzymywane pastwiskowo. Obserwację prowadzono w okresie maj-październik (w okresie wypasu). Krowy utrzymywane pastwiskowo dokarmiano taką samą mieszanką TMR, jak krowy utrzymywane alkierzowo, zbilansowaną w stosunku do wartości paszowej runi pastwiskowej.

Wyniki badań wykazały korzystny wpływ wypasania krów na zdrowotność a tym samym i dobrostan krów. W grupie pastwiskowej występowała o połowę mniejsza częstotliwość pojawiania się mastitis i kulawizn! Temperatura powietrza była o 2-4 stopnie C niższa niż w oborze. Nieznacznie niższa była wilgotność powietrza. Badania wykazały, że pastwiskowe żywienie krów mlecznych powoduje około 10 proc. spadek mleczności w porównaniu z żywieniem TMR-em, ale za to mleko z „pastwiska” posiadało lepsze parametry m.in. więcej suchej masy i witamin, za które niestety mleczarnie nie płacą. Cechowało się również znacznie mniejszą ilością komórek somatycznych.

Wyniki badań są bardzo interesujące. W zasadzie hodowca, który ma w oborze poważne problemy z utrzymaniem zdrowotności stada, który wydaje duże pieniądze na lekarzy weterynarii, ma duże brakowanie krów powinien przeanalizować czy nie efektywniej będzie wprowadzić zmiany w podejściu do systemu utrzymania krów.