Część rozwiązań jest znana lub nawet powszechna na rynku, co nie powinno umniejszać ich wartości. Należą do nich obecność progu w wejściu do budki oraz okapu nad nim. Redukuje to ilość wody dostającej się do środka, oraz ogranicza mieszanie bardziej zanieczyszczonej ściółki z wybiegu z tą wewnątrz budki, co przekłada się na lepsze warunki zoohigieniczne i oszczędność w wydatkowaniu słomy.

Przed niekorzystną aurą osłonić może również zadaszenie. Nie jest to rozwiązanie często stosowane, ponieważ deszcz nie stanowi dużego problemu przy wychowie w budkach. Jednak zadaszenie może pomóc przy nadmiernym nasłonecznieniu i nagrzewaniu się miejsc bytowania cieląt, które ma poważniejsze konsekwencje, a jest coraz częstszym problemem w hodowli zwierząt. Zadaszenie proponowane jest m.in. przez firmę AquaBlend Polska, która jest dystrybutorem produktów firm takich jak Holm&Laue i Calf-Tel. Jest to rozwiązanie równie przydatne co kosztowne, jednak jak wspomniała przedstawicielka firmy, możliwe jest również zakupienie części elementów zadaszenia i połączenie ich z elementami wykonanymi osobiście, co obniża cenę. Możliwość wykonania dla klienta dodatkowej osłony dla zwierząt proponuje również firma PHU Szwarc, zajmująca się m.in. dystrybucją produktów Agri-Plastics w Polsce. Umiejscowienie budek dla cieląt jest mocno związane z dostępnością wolnej przestrzeni w gospodarstwie i nie zawsze możliwe jest odpowiednie ustawienie względem kierunku wiatru czy wybór chłodniejszego miejsca, w takim wypadku dodatkowo osłona/zadaszenie daje możliwość pewnej manipulacji i poprawy warunków bytowania zwierząt.

Firmy sprzedające budki cieląt dodatkowo oferują wszelkie niezbędne do wychowu elementy - wiadra, smoczki, obręcze do montowania wiader, koryta i paśniki w różnych odsłonach. Niektóre oferują je w podstawowej znanej wersji, zaś inne wprowadzają modyfikacje. Przykładem może być dwukomorowy paśnik/karmidło oferowany przez firmę Vigorena na paszę sypką i siano, który zabezpiecza paszę przed wpływem warunków środowiskowych pozostając przy tym komfortowy w użyciu przez cielę.

Poza budką najważniejszym elementem jest zamknięcie lub wygrodzenie. Wygrodzenia wykonane są w różnych materiałów (plastik, metal) oraz dostępne są w wielu wersjach. Ciekawym rozwiązaniem, proponowanym przez firmy CalfOTel, Kerbl i Vigorena,  jest możliwość zdjęcia frontowego fragmentu wygrodzenia i wykorzystanie go jako zamknięcia budki (przy otworze wejściowym są specjalne zaczepy) co umożliwia usunięcie obornika zalegającego przed budką bez konieczności przemieszczania zwierząt, które w tym czasie zamknięte są wewnątrz. Podobne rozwiązanie proponują firmy Agri-Plastics i AquaBlend Polska, które oferują wygrodzenia z kołami, których front można dosunąć do samego wejścia, co pozwala osiągnąć ten sam efekt.

Innym wartym uwagi ułatwieniem są zamontowane w wygrodzeniu bramki zatrzaskowe, umożliwiające unieruchomienie cieląt w czasie pobierania paszy. Jest to szczególnie przydatne w czasie szczepień. Z rozwiązaniem tym można zapoznać się w ofercie AquaBlend, CalfOTel, JFC, Kerbl, oraz Vigorena.

Możliwe jest również kupienie samej budki oraz ręczne wykonanie wygrodzenia, co znacznie obniża koszty (średnio o połowę). Oczywiście zdarzają się również przypadki własnoręcznie wykonywanych budek (z 1000 litrowych zbiorników na wodę), ale wątpliwą kwestią pozostają ich właściwości termoizolacyjne.