W tym roku ocenie podlegały zwierzęta hodowlane z dwóch gatunków: bydło mleczne oraz klacze hodowlane. Ze względu na znaczenie gospodarcze większą uwagę skupiła rzecz jasna wystawa bydła mlecznego, której wyniki prezentujemy poniżej.

Na wystawę hodowcy z Mazowsza przywieźli łącznie 54 sztuki bydła wraz z cielętami. Ocenę zwierząt przeprowadzili sędziowie z PFHBiPM: Tomasz Kostro oraz Adam Świątek. Wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach:

• Jałowice w wieku 12 – 17 m-cy:
- Czempion: Gemma 81, o. Howie (US), Mirosław Chmieliński, Rzęgnowo
- Wiceczempion: Rebeka 11, o. Laurento (Us), Zbigniew Bartosiewicz, Rostkowo

• Jałowice cielne:
- Czempion: Cera 59, o. Jumbo (DE), Andrzej Jeznach, Helenowo Nowe
- Wiceczempion: Czarna 4, o. Movie (DE), Sebastian Pielech, Nowe Czernice

• Krowy PHF odmiany HO w I laktacji:
- Czempion: Inga 6, o. Basio-MCHRZ (PL), Sebastian Pielech, Nowe Czernice
- Wiceczempion: Mała 16, o. Zelgadis (IT), Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

• Krowy PHF odmiany HO w II laktacji:
- Czempion: Olimpia 2, o. Sleeman (CA), Waldemar Plantowski, Olszewo-Borzymy
- Wiceczempion: Mała 14, o. Cancun (US), Bartosiewicz Zbigniew, Rostkowo

• Krowy PHF odmiany HO w III i dalszej laktacji:
- Szymka 5, o. Hobbit (PL), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

Na Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowanych ponownie wyodrębniono dodatkową kategorię podczas wyceny zwierząt hodowlanych. Dodatkowej ocenie została poddana rasa simentalska w następujących kategoriach:

• Jałowice rasy simentalskiej:
- Czempion: Aronja, o. Vorsprung (DE), Janusz Franciszek Więcław, Kluczewo
- Wiceczempion: Bambi, o. Humpert (DE), Ireneusz Goździewski, Golany

• Krowy rasy simentalskiej:
- Czempion: Waikiki, o. Rosseger (AT), Janusz Franciszek Więcław, Kluczewo

Tytuł superczempiona wśród jałowic zdobyła sztuka Cera 59, po buhaju Jumbo (DE) hodowli Andrzeja Jeznacha z Helenowa Nowego. Natomiast wśród krów superczempionem została Olimpia 2, po buhaju Sleeman (CA) hodowli Waldemara Plantowskiego z miejscowości Olszewo-Borzymy.

Dokonano również prezentacji krów pozostałych ras mlecznych, wśród których znalazły się rasa białogrzbieta oraz jersey oraz polska czerwona. Na zakończenie wystawy odbył się tradycyjnie konkurs młodego hodowcy, podczas którego dzieci hodowców oprowadzały przygotowane przez siebie cielęta.