Międzynarodowy zespół naukowców z Chin i Stanów Zjednoczonych przeprowadził badania na podstawie, których wykazali związek pomiędzy poziomem energii dostarczanej w diecie i suplementacji lizyną chronioną w żwaczu, a poziomem wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) we krwi, poziomem β – hydroksymaślanu (BHB), spożyciem suchej masy (DM) oraz wydajności i składu mleka u krów w okresie zasuszania.

Badaniom poddanych zostało 68 krów rasy HF rozpoczynających czwartą laktację, które podzielono na 4 grupy zgodnie z kategoriami: o wysokiej kaloryczności paszy (HE = 1,53 Mcal/kg suchej masy), o niskiej kaloryczności paszy (LE = 1,37 Mcal/kg suchej masy) oraz suplementowanych lizyną chroniona w żwaczu w dawce 40g/dzień (co przekłada się na 9,68g/dzień lizyny wchłanianej w jelicie) i nie suplementowanych lizyną. Powstały grupy: HE + lizyna, HE bez lizyny, LE + lizyna oraz LE bez lizyny.

Krowy zostały dobrane tak, aby wykazywały zbliżony termin wycielenia, wydajność mleczną oraz kondycję. Po wycieleniu wszystkie krowy otrzymywały ten sam TMR (1,69 Mcal/kg suchej masy). Następnie od wszystkich krów pobrano próbki krwi w podobnych odstępach czasu zarówno przed jak i po wycieleniu i oznaczono surowicy stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i BHB. Próbki mleka pobrano w 7, 14 i 21 dniu po wycieleniu i przeanalizowano jego skład.

Badanie wykazało, że wysokoenergetyczna dieta wprowadzona przed wycieleniem zwiększyła spożycie paszy u krów po wycieleniu, natomiast dodatek lizyny zwiększył pobranie paszy zarówno u krów przed i po wycieleniu. Ponadto dieta o wyższej energetyczności przed wycieleniem obniżyła poziom FFA i BHB w surowicy krów przed porodem, ale nie po porodzie.

Suplementacja lizyną po porodzie również obniżyła poziom FFA i BHB w surowicy krwi. Początkowo w żadnej grupie nie zanotowano zmiany wydajności mleka, czy poziomu tłuszczu i laktozy w mleku pod wpływem energetyczności paszy i obecności suplementowanej lizyny. Jednak w trzecim tygodniu po wycieleniu pojawiła się tendencja do zwiększenia produkcji mlecznej w grupie suplementowanej lizyną na diecie wysokoenergetycznej oraz krowy w tej grupie miały niższy poziom FFA i BHB po wycieleniu.
Można więc podsumować, że zastosowanie diety wysokoenergetycznej z równoczesną suplementacją lizyną poprawiło pobranie paszy oraz obniżyło poziom FFA i BHB w surowicy krów w okresie zasuszania.