Diana 16 (PL00531472075-0) w księdze głównej, z 91 proc. dolewem hf oceniona została na 47 punktów hodowlanych, a cenę wywoławczą ustalono na 4700 zł.

Jałówka Diana 16 to wystawowa sztuka. Dodatkowo została pięknie przygotowana do aukcji – tłumaczy Zdzisław Szewczyk, Inspektor Nadzoru, pracownik PFHBiPM O/Łódz. – Szczególnie upodobali ją sobie trzej hodowcy, którzy szybko podbili cenę – dodał. Stanęło na 5900 zł, a taką kwotę zdecydował się zapłacić Robert Wielemborek z Bąkowa Dolnego.

Diana 16 urodziła się 20 sierpnia 2009 roku, a w dniu aukcji ważyła 650 kg. Otrzymała dużą ilość punktów za pochodzenie – matka w księdze głównej DIana 12 (PL00509186397-8), ojciec – polski buhaj Lancelot (PL00060957934-5) pozytywnie oceniony. Maksymalna liczbę punktów otrzymała także za zawartość białka. Wydajność matki w II laktacji wyniosła 6697 kg, 286 kg tłuszczu przy proc. 4,27 oraz 3,53 proc. białka.

Średnio za jałówki na ostatniej aukcji w Witonii płacono 4500 zł, a najmniej 3300 zł.