Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, zgodnie z obecnym stanem przepisów, od 1 lipca 2020 r. z zakresu towarów objętych 8 proc. preferencyjną stawką VAT ma zostać wyłączone nasienie zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody chlewnej. Zarząd KRIR wystąpił 22 czerwca 2020 r. do Premiera, wnosząc o pilną zmianę przepisów i pozostawienie 8 proc. stawki VAT.

Zamieszanie wynika ze zmian, jakie ma wprowadzić z dniem 1 lipca 2020 r. nowelizacja ustawy o VAT dotycząca m.in. zmiany wykazu towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi. Obecny system stawek VAT, oparty na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zostanie zastąpiony unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Zdaniem samorządu rolniczego doszło do pomyłki w klasyfikacji towarów polegającej na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8 proc. nasienia klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego".

Dotychczas produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, objęte były stawką 8 proc. Jednak od 1 lipca 2020, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie bydlęce i trzody chlewnej, zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki VAT i będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 23 proc..

W opinii KRIR, podwyższenie stawki VAT uderzy w polską produkcję zwierzęcą, gdyż większość polskich rolników, w tym hodowców, funkcjonuje jako rolnicy ryczałtowi, którzy nie mają możliwości odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług. W efekcie wzrosłyby i tak już wysokie koszty produkcji.

Podwyższenie stawki VAT o 15 proc. spowodowałoby też negatywne skutki dla polskich producentów nasienia bydła i trzody chlewnej, stawiając polską hodowlę w znacznie gorszej sytuacji rynkowej wobec producentów zagranicznych.