Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania w upalne dni staje się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli musimy utrzymać odpowiednią (do ok. 20 stopni Celsjusza) – komfortową temperaturę dla krów w oborze.

W przeciwnym razie trudno jest mówić o wysokiej produkcji mleka czy o jakichkolwiek wynikach w rozrodzie.

Wielokrotnie wspominana optymalna temperatura dla utrzymania bydła podawana bardzo szerokim zakresem od -7 do +20 stopni Celsjusza oraz potoczne określenie, że krowa lepiej znosi -20 niż +20 stopni sugerują, że w przypadku utrzymania krów mlecznych nie ma miejsca dla upałów, a samo ich zapobieganie powinno nastąpić już w momencie projektowania budynku inwentarskiego.

Błędem, który musimy w najbliższym czasie poprawić jest zbyt niska szczelina tuż pod okapem dachowym – mówi Hodowca z Podlasia. Podczas budowy obory na głębokiej ściółce w 2002 roku obawialiśmy się srogiego klimatu wschodniej Polski. Teraz jednak widzimy, że zupełnie nie ma czego się obawiać zimą, a niestety latem wentylatory poziome zastosowane w budynku – pomimo naprawdę dobrego działania, nie są wystarczające w największe upały – dodaje.

By wymiana powietrza następowała na zadowalającym poziomie, a temperatura była utrzymywana w optymalnym zakresie, wspomniana szczelina ta powinna mieć co najmniej 150 cm wysokości na szerokości całego budynku – tłumaczy Hodowca.

Najcięższą porą dnia w rozważaniu temperatury w budynku jest wieczór. Rano budynek jest jeszcze wychłodzony po nocy, w okolicach południa nadal nie ma stanów alarmowych, gdyż wentylacja radzi sobie z temperaturą doskonale. Dopiero wieczorem, gdy nagrzane mury budynku zaczynają oddawać ciepło do wewnątrz, w budynku robi się naprawdę gorąco.

Poza wentylacją w rękach Hodowcy największym orężem jest żywienie. Przy zbyt wysokiej temperaturze powietrza spada znacznie pobranie paszy, stąd należy dostarczyć krowom pasze o wyższej niż zazwyczaj koncentracji energii i składników pokarmowych by nie doszło do zaburzeń w produkcji mleka. Należy zwrócić szczególną uwagę na stały dostęp do świeżej i chłodnej wody, a nawet rozważyć dodatek wody do paszy by uniemożliwić selektywne jej pobieranie!

W przypadku zwierząt korzystających z wybiegów lub pastwisk bardzo ważne jest by zwierzę miało możliwość schronienia przed promieniami słonecznymi (w zacienionych miejscach lub pod wiatą).