Dziwnym trafem za chwilę minie rok od afery z wołowiną w ubojni w Kalinowie, gdy „ulubiony” przez rolników duet: TVN i fundacja Viva publikuje kolejny materiał, który ma dotyczyć nieprawidłowości w przepędzaniu bydła, który dramatycznie zatytułowano: Krowy rażone prądem, drastyczne nagrania w ubojni. Nasuwa się więc pytanie, czy będzie to w takim razie cykliczny program?

Jak informowaliśmy już wcześniej w sprawie padają zarzuty skierowane w stronę ubojni McKeen Beef, w której miało dojść do nadużyć w podczas przepędzania bydła z samochodów na zakład.

W tej sprawie Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w którym informuje m.in. o zarządzeniu wzmożonych kontroli tego zakładu, jak również podmiotów dostarczających bydło do tej ubojni. Zakres kontroli ma obejmować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, a w szczególności zachowania dobrostanu zwierząt na terenie zakładu przy rozładunku i przepędzaniu zwierząt.

W celu wyjaśnień Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. zwrócił się do stacji TVN z wnioskiem o udostępnienie kopii nagrania. Okazuje się jednak, że do dnia dzisiejszego nagranie nie zostało przekazane organom Inspekcji Weterynaryjnej.

Jak informuje GLW, w grudniu 2019 r. polecił natychmiastowe wzmożenie nadzoru urzędowych lekarzy weterynarii nad rozładunkiem zwierząt w rzeźniach oraz zobowiązał ich do podejmowania szybkiej reakcji w przypadku potwierdzenia niewłaściwego postępowania pracowników rzeźni. Zlecił również doraźne kontrole dobrostanu w co najmniej 5 rzeźniach ubijających bydło w każdym województwie. Raport z kontroli ma zostać przekazany do Głównego Inspektoratu Weterynarii.