Udział krów ocenianych na terenie całego regionu stanowił ponad 45 proc. ogółu wszystkich krów objętych oceną użytkowości w Polsce.

Na terenie działania RO Parzniew, który obejmuje 7 województw centralnej i wschodniej Polski (lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie) przeciętna wydajność uzyskana od krowy objętej oceną w 2010 roku wyniosła 6564 kg mleka w tym 277 kg tłuszczu, 219 kg białka przy zawartości 4,22 proc. tłuszczu oraz 3,34 proc. białka. W porównaniu do roku 2009 przeciętna wydajność wzrosła o 33 kg mleka.

Najwyższą przeciętną wydajność od ocenianej krowy uzyskano na terenie województw: łódzkiego, gdzie uzyskano przeciętnie 6848 kg mleka oraz podlaskiego z przeciętną wydajnością 6701 kg mleka. Najniższe wydajności odnotowano w województwie małopolskim (5607 kg mleka) oraz podkarpackim (5257 kg mleka).