W ciągu ostatniego roku najwyższą dynamikę wskaźnika zanotowano w rejonach: Briańska (+33,7 tys. sztuk), Orła (+31,8 tys. sztuk), Tuły (+19,1 tys. sztuk), Kaługi (+ 15,5 tys. sztuk), Smoleńska (+ 12,7 tys. sztuk) i Kaliningradu (+ 11,8 tys. sztuk).

Ministerstwo spodziewa się, że pozytywny trend utrzyma się w 2019 r. i zgodnie z prognozą pogłowie bydła ras mięsnych wzrośnie do 2,4 mln sztuk. Wzrost tego segmentu rynku jest wspierany przez środki z budżetu państwa i ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju hodowli bydła mięsnego, realizację dużych projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wysoce wydajnych stad.