Raport KE dotyczący średniookresowych perspektyw na rynkach rolnych, wskazuje, że do 2026 r. wzrośnie liczba krów mamek w krajach UE-N13, takich jakich jak: Polska, Węgry i Bułgaria. Liczba ta ma się zwiększyć z 850 tys. do 1,2 mln sztuk, co daje wzrost aż o 41 proc.

Gorsze prognozy na najbliższą dekadę dotyczą krajów tzw. starej unii. W państwach UE-15 liczba krów mamek może spaść o około 1 mln sztuk, czyli o 8,6 proc. Oczekuje się, że do 2026 r. pogłowie krów mamek osiągnie poziom ok. 10,5 mln sztuk.

Duży wpływ na liczebność krów mamek, jak również podaż wołowiny ma m.in. koniunktura na rynku mleka, a co za tym idzie wielkość pogłowia stad mlecznych. Liczebność krów mlecznych w UE spadała systematycznie przez wiele lat. Wyjątkiem był okres 2012 – 2014 r., kiedy to liczba krów mlecznych w UE-15 zaczęła wrastać. Było to spowodowane wysokimi cena mleka oraz oczekiwaniem na zniesienie kwot mlecznych.

Raport KE wskazuje również, że do końca 2026 r. oczekuje się spadku produkcji wołowiny do poziomu 7,5 mln ton. Jednak spadki nie obejmą jeszcze w przyszłego roku w którym ma jeszcze nastąpić wzrost produkcji o 3,3 proc.