W wiosennej edycji kwartalnika „AGROMapa” Banku Credit Agricole, analitycy podkreślają, że w ostatnie miesiące przyniosły dalszy silny wzrost cen produktów mlecznych. Jednocześnie ma on szeroki zakres produktowy. Najwyższa dynamika cen obserwowana jest w przypadku masła, odtłuszczonego mleka w proszku, pełnego mleka w proszku i serwatki. W ostatnich miesiącach doszło również do zwiększenia różnicy pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka, choć nadal pozostaje ona wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w latach 2017/2018. Jednocześnie indeks cen GDT osiągnął w marcu historyczne maksimum.

Spada produkcja mleka

Jak informują analitycy, obserwowany obecnie spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w Nowej Zelandii i Australii, które znajdują się obecnie w sezonowym szczycie produkcji mleka, jak również w UE i USA. Czynnikami ograniczającymi produkcję mleka wśród kluczowych światowych eksporterów produktów mlecznych są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która jest negatywna dla opłacalności produkcji mleka.

- Utrzymuje się silny światowy popyt na produkty mleczne, w szczególności ze strony Azji Południowo-Wschodniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że podczas gdy w poprzednich kwartałach głównym źródłem wzrostu popytu były Chiny, obecnie ma on o wiele szerszy zakres geograficzny. Co więcej, uwzględniając poprawiającą się sytuację epidemiczną na świecie oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalsze ożywienie popytu ze strony kanału HoReCa. Jednocześnie uważamy, że rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt. Wynika to z tego, że w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu cen żywności we wszystkich głównych kategoriach produktowych, konsumenci mają ograniczone możliwości zastąpienia produktów mlecznych tańszymi substytutami – przewidują eksperci Credit Agricole.

Wzrasta popyt na produkty mleczarskie

Analitycy oczekują, że kolejne kwartały przyniosą dalsze zwiększenie światowego popytu na produkty mleczne, co w warunkach spadku podaży mleka będzie oddziaływało w kierunku kontynuacji wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Ich zdaniem punkt zwrotny w cyklu nastąpi dopiero w I kw. 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych eksporterów produktów mlecznych.

Cena mleka w skupie powinna osiągnąć 2 zł/l

- Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka, prognozujemy, że na koniec 2022 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 200 zł/hl, a na koniec 2023 r. ok. 180 zł/hl. Lokalnie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu będzie również obserwowana w ostatnim czasie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec pomiędzy mleczarniami – zapowiadają specjaliści z Credit Agricole.

Za Credit Agricole / AGROmapa
Za Credit Agricole / AGROmapa

 

Środki produkcji niezbędne przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej