Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w lutym 2022 r. wyniosła 184,21 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 0,7 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w styczniu 2022 r. Cena z lutego bieżącego roku jest jednak wyższa o 23,5 proc. od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2021 r.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:
• lubuskie – 191,30 zł/hl
• opolskim – 189,36 zł/hl
• śląskim – 188,71 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 171,69 zł/hl
• łódzkim – 177,18 zł/hl
• podkarpackim – 181,62 zł/hl

Tym razem w rankingu cen mleka w Polsce na pierwszym miejscu znalazło się województwo lubelskie (191,30 zł/hl). Na drugim końcu listy znalazło się tradycyjnie województwo małopolskie (171,69 zł/hl). Z kolei województwo podlaskie, które przez długi czas wiodło prym pod względem wysokości stawek wypłacanym za mleko, obecnie znalazło się aż na 8 miejscu.

Choć skala podwyżek cen mleka w skupie obecnie wyraźnie wyhamowała, nie oznacza to jednak końca podwyżek. Z jednej strony eskaluje presja po stronie rosnących kosztów, z drugiej zaś strony analitycy prognozują zwiększony popyt na produkty mleczarskie, co przy ograniczonej podaży surowca może oznaczać wzrost jego wartości.

Środki niezbędne przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej