- W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze względną stabilizacją cen na światowym rynku mleka. Z jednej strony wyraźnie obniżyły się ceny masła, z drugiej strony odnotowano wyraźny wzrost cen OMP. W efekcie relacja cen tłuszczu mlecznego i białka powróciła do poziomów obserwowanych przed 2016 r. Jednocześnie ceny serów nie zmieniły się istotnie kształtując się w trendzie bocznym – uważa Jakub Olipra, ekonomista Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole

Zdaniem ekonomisty, stabilizacji cen na światowym rynku mleka sprzyja zbilansowana sytuacja popytowo-podażowa.

- Choć w ostatnich kwartałach obserwujemy spowolnienie światowego popytu na produkty mleczne to następuje ono w warunkach obniżenia dynamiki produkcji mleka wśród ich największych eksporterów. Wiele wskazuje, że istotne zmiany na światowym rynku mleka może przynieść dopiero nowy sezon mleczny w UE. Przy założeniu, że po dwóch latach suszy z rzędu warunki agrometeorologiczne w Europie ukształtują się na poziomie średniej wieloletniej to w 2020 r. najprawdopodobniej dojdzie do wzrostu dostaw mleka w UE w ujęciu rocznym. Byłby to czynnik oddziałujący w kierunku spadku cen na światowym rynku mleka – twierdzi Jakub Olipra.