W sumie wolumen był o 0,3 proc. niższy od poziomu z 2020 roku, dostawy skorygowane o rok przestępny pozostały bez zmian.

To wynik najnowszych obliczeń Centrum Monitorowania Rynku Mleka Komisji Europejskiej. Podczas gdy kraje o wysokiej produkcji, takie jak Niemcy (-1,6 proc.) i Francja (-1,2 proc.) odnotowały zauważalnie niższe przetwórstwo mleka, rolnicy w Irlandii (+5,7 proc.), we Włoszech (+3,3 proc.) i Hiszpanii (+1,3 proc.) zwiększyli znacznie swoje dostawy.

Wyższe koszty, gorsza pasza

Według niemieckiego towarzystwa informacji o rynku rolnym (AMI), dostawy mleka w całej UE w roku kalendarzowym 2021 wyniosły 144,8 mln ton. Utrzymujący się od 2009 roku wzrost dostaw mleka w UE nie utrzymał się w ubiegłym roku. Zdaniem ekspertów, oprócz dalszego spadku pogłowia krów mlecznych, znaczne zwiększenie kosztów produkcji i regionalnie słaba jakość paszy miały negatywny wpływ na produkcję mleka.

W grudniu 2021 r. spadek dostaw mleka był najbardziej wyraźny. Według KE, całkowity wolumen zmniejszył się o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, przy spadku odnotowanym w 16 krajach członkowskich (Niemcy -2,9 proc., Francja -2,7 proc.). Z kolei wyższe wolumeny przerobu odnotowano w Austrii (+3,7 proc.) i na Węgrzech (+5,5 proc.).

Spadek produkcji również w Oceanii i USA

Wzrost dostaw mleka został zahamowany również w regionach o wysokiej produkcji poza UE. W Nowej Zelandii produkcja surowego mleka wzrosła o 2,6 proc. w sezonie 2020/2021 (od czerwca do maja). W nowym sezonie 2021/2022 do stycznia ze względu na problemy pogodowe zanotowano łącznie 3,8 proc. spadek.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji mleka? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Podobny trend obserwuje się w Australii. Tu w minionym sezonie 202020/21 (od lipca do czerwca) mleczarnie przetworzyły o 0,9 proc. więcej surowca. W sezonie 2021/2022 do stycznia łącznie o 2,6 proc. mniej. USA odnotowały wzrost produkcji mleka o 1,4 proc. w roku kalendarzowym 2021. Następnie w styczniu 2022 r. nastąpił spadek o 1,6 proc.

Gwałtownie rosnące ceny

Ze względu na małą podaż surowców i utrzymujący się dobry popyt, ceny standardowych produktów mlecznych na rynku światowym gwałtownie wzrosły. Na początku marca 2022 r. ceny masła były średnio o 52 proc. wyższe niż rok wcześniej w UE, o 57 proc. wyższe w USA i o 24 proc. wyższe w Oceanii.

Odtłuszczone mleko w proszku w tym czasie zdrożało o 45 proc. w UE, 59 proc. w USA i 35 proc. w Oceanii. Ceny pełnego mleka w proszku rok do roku wzrosły w UE: +46 proc., USA: +33 proc. i Oceanii: +15 proc.