Według raportu sieci GAIN (Global Agriculture Information Network) opublikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA FAS), ograniczenia środowiskowe w UE powodują stagnację produkcji mleka w północno-zachodnich państwach członkowskich.

Jak mówią liczby zawarte w raporcie liczba krów w UE-27 spadła o ponad 1,4 mln sztuk od 2016 r., przy czym 800 000 sztuk ubyło od 2019 r. Ciągły wzrost wydajności mleka z roku na rok nie jest w stanie zrekompensować tej utraty krów mlecznych, a prognozowana produkcja mleka krowiego w UE-27 na 2022 r. wynosi obecnie 144,6 mln MT, co oznacza spadek o 434 000 MT w porównaniu z 2021 r. i 836 000 MT w porównaniu z 2020 r.

Eksperci unijnego przemysłu mleczarskiego oczekują dalszego spadku produkcji mleka w 2023 r. i później, kiedy nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) i towarzysząca jej strategia „od pola do stołu” wymaga od unijnych producentów mleka dostosowania swoich systemów produkcji.

W rezultacie szczytowa produkcja mleka w UE-27 została prawdopodobnie osiągnięta w 2020 r., a produkcja mleka krowiego w UE-27 jest prognozowana na 144,6 mln MT (MMT) w 2022 r., co oznacza spadek o 434 000 MT w porównaniu z 2021 r. i 836 000 MT w porównaniu z 2020 r.

Przewiduje się, że produkcja sera w UE-27 w 2022 r. wzrośnie do 10,6 MMT, ponieważ konsumpcja z roku na rok rośnie. Odbywa się to kosztem produkcji masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku z powodu braku dodatkowej produkcji mleka, co przekłada się na zmniejszenie eksportu i krajowej konsumpcji masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku oraz wzrost cen na rynku UE.