Od kilku miesięcy cena mleka w skupie utrzymuje się na poziomie ok. 1,30 zł/ l, co dla wielu producentów jest satysfakcjonującą stawką, pozwalającą na opłacalną produkcję. Póki co nie ma większych przesłanek, aby sytuacja ta miała się diametralnie zmienić.

Według danych GUS przeciętna cena skupu mleka w Polsce w maju 2017 r. wyniosła 131,62 zł/hl. W przełożeniu na stawki wypłacane rolnikom za surowiec, ceny w maju br. były niższe o 0,5 proc. od tych jakie mleczarnie oferowały w ubiegłym miesiącu. Jednak cena ta była aż o 31,4 proc. wyższa od tej, jaką zakłady wypłacały rolnikom w analogicznym okresie 2016 r.

Najwyższą cenę odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 138,60 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 137,95 zł/hl
• Lubuskim – 133,81 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano w województwach:
• Małopolskim – 119,08 zł/hl
• Łódzkim – 120,70 zł/hl
• Świętokrzyskim – 124,23 zł/hl

Przeciętne ceny mleka w Unii Europejskiej również utrzymują się na przyzwoitym poziomie. Średnia stawka za mleko w maju br. w UE wyniosła 32,79 euro za 100 kg, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 1,37zł/kg, co stanowi nieco wyższą cenę niż ta, jaka panuje obecnie w Polsce.