Początek czerwca okazuje się pozytywny dla producentów żywca wołowego. Część zakładów podniosła stawki na skupowane bydło.

Ceny oferowane przez zakłady za buhaje w klasie R dochodzą obecnie do 13 zł/kg, a w klasie O do 12,5 zł/kg. Stawki wypłacane za buhaje w wadze żywej to maksymalnie 7,5 zł/kg.

Podrożały również jałówki. Maksymalne stawki za tą grupę zwierząt wynoszą 12,5 zł/kg w klasie R oraz 11,7 zł/kg w klasie O. za zwierzęta skupowane na wagę żywą podmioty skupujące oferują maksymalnie 6,5 zł/kg.

Po raz pierwszy od wielu tygodni cena za krowy w wadze poubojowej osiągnęła stawkę w wysokości maksymalnie 11 zł/kg. Ostatnim razem tego rzędu stawki oferowane były w marcu b.r. Za zwierzęta w wadze żywej zakłady płacą do 5,1 zł/kg (ceny netto).

Na chwilę obecną można stwierdzić, że system dopłat zwierzęcych i związane z nim ruchy na rynku żywca wołowego nie wpłynęły znacząco na ceny skupowanego bydła. Stawki wrosły, oby ten trend utrzymał się w kolejnych miesiącach po zakończeniu obowiązku utrzymywania zwierząt przez 30 dni gospodarstwie.