- Wyraźne ograniczenie dynamiki produkcji mleka u kilku ważnych eksporterów produktów mleczarskich na świecie wpłynęło pozytywnie na ceny mleka. W czwartym kwartale 2018 odnotowano 0,5 proc. spadek dostaw mleka w UE-28 w relacji rocznej, a w styczniu 2019 r. o 1,2 proc. Jest to konsekwencją ograniczenia dostępności pasz w niektórych krajach (Niemcy), zmniejszenia opłacalności produkcji z uwagi na wzrost cen pasz i spadki cen mleka, a także dalszej redukcji stada krów w Holandii – informuje Mariusz Dziwulski.

Analityk zauważa również wpływ suszy na znaczne spadki dostaw mleka na początku 2019 r. w Australii. Niekorzystne warunki pogodowe ograniczyły również produkcję w Nowej Zelandii w lutym 2019 r.

Zdaniem Dziewulskiego na poprawę sytuacji rynkowej mało również wpływ uwolnienie unijnego rynku mleka od presji wysokich zapasów odtłuszczonego mleka w proszku, a także rosnący unijny eksport mleka w proszku m.in. do Chin. W konsekwencji tych zmian indeks cen produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie GDT od grudnia 2018 r. systematycznie wzrasta. W pierwszej kwietniowej sesji osiągnął 1072 pkt. – najwięcej od września 2017 r.

- W Polsce, po obserwowanych spadkach w drugiej połowie 2018 r., przeciętna cena mleka w lutym 2019 r. wzrosła o 2,1 proc. w relacji rocznej. Uwzględniając źródło podwyżek cen, możliwe jest utrzymanie presji w kierunku wzrostów cen do połowy 2019 r. przewiduje Mariusz Dziwulski.