Utrzymuje się niska dynamika produkcji wołowiny, jak podkreślają analitycy z PKO BP w najnowszym Agro Nawigatorze.

„Według Eurostatu uboje bydła w UE w 1-3kw.21 zmalały o 0,6proc. r/r, z czego w 3kw.21 były niższe o 1proc. r/r. W dużej mierze na spadku unijnej produkcji odbiło się ograniczenie ubojów w Polsce. W 3kw.21 zmalały one o 4,7proc. r/r a łącznie w 1-3kw.21 były niższe o 1,7proc. r/r.” – wskazują analitycy.

Poprawa unijnego salda handlu mięsem wołowym

Zdaniem autorów raportu na rynek wołowiny oddziałuje w dużej mierze sytuacja na rynkach trzecich – ograniczone dostawy przez głównych eksporterów i częściowe przekierowanie uwagi rynku azjatyckiego na wołowinę europejską.

„Unijny import mięsa wołowego – świeżego i mrożonego (CN 0201 i CN 0202) - w 3kw.21 zmalał o 15proc. r/r (+3proc. r/r w 2kw.21) podczas gdy eksport zwiększył się o 4proc. r/r (+11proc. r/r w 2kw.21).” – podkreślają analitycy.

Jak wskazują, zmniejszyły się przede wszystkim dostawy z Argentyny, która ograniczała sprzedaż zagraniczną poprzez wyższe cła, tłumiąc wewnętrzną inflację, oraz z Australii, gdzie pogłowie bydła w ostatnich dwóch latach znacząco spadło.

„Jednocześnie silny popyt na rynkach azjatyckich zmaterializował się w postaci zwiększonego unijnego eksportu do Japonii (+258proc. r/r), Chin (+75proc. r/r) czy też na Filipiny (+27proc. r/r). Zmniejszonej podaży mięsa na rynku wewnętrznym towarzyszyło większe niż przed rokiem zapotrzebowanie na wołowinę w sektorze HoReCa, co stwarzało presję na wzrosty cen” – zaznaczają autorzy raportu.

Ceny bydła biją kolejne rekordy

„Według GUS przeciętna cena skupu bydła w listopadzie osiągnęła najwyższy w historii poziom 9,33 zł/kg, co oznaczało wzrost o 46proc. r/r. W Polsce wzrost cen wołowiny był jednym z najsilniejszych wśród krajów unijnych m.in. z uwagi na fakt największego w UE spadku produkcji w 3kw.21” – czytamy w Agro Nawigatorze­.

Jak podają analitycy, z danych KE wynika, że przeciętna cena bydła (kat. ACZ R3) w Polsce w 3kw.21 była wyższa o 22proc. r/r wobec wzrostu o 13,7proc. r/r w Niemczech oraz +6,4proc. r/r we Francji. Dodatkowym czynnikiem podbijającym ceny w kraju było osłabienie złotówki wobec euro.

Rynek wołowiny – perspektywy na 2022 rok

Jak wskazują autorzy raportu, wyhamowanie dynamiki wzrostów cen wołowiny na rynkach pozaunijnych może sugerować schłodzenie koniunktury również w Unii.

„Indeks światowych cen wołowiny (FAO) w listopadzie był wyższy o 25,5proc. r/r wobec ponad 30-proc. dynamiki w 3 poprzednich miesiącach. Złagodzenie polityki eksportowej w Argentynie oraz odblokowanie rynku chińskiego dla wołowiny pochodzącej z Brazylii (wprowadzony zakaz importu we wrześniu z uwagi na BSE) może zmniejszyć popyt na wołowinę unijną i wyhamować spadek importu. Jednak nasilająca się presja kosztów (pasze treściwe i nawozy) będzie wciąż wpływać na utrzymanie niskiej podaży wewnętrznej i wysokich cen bydła w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy” – informują analitycy z PKO BP.