XIX Szkoła Zimowa w Zakopanem pod hasłem " Praktyka nauce - nauka praktyce"  toczyła się w piętnastu sesjach tematycznych, poświęconych między innymi zagadnieniom selekcji genomowej bydła, dobrostanu, GMO, polityki rolnej, hodowli zachowawczej, żywienia i rozrodu, a także perspektywom polskiej hodowli.
 
Duże zainteresowanie wzbudziła także tematyka stosowania selekcji genomowej w hodowli bydła, którą określono jako przełomową technologię w selekcji bydła mlecznego. - Najbliższe kilka lat pokaże, w jaki sposób i jakie kraje najlepiej wykorzystają tę nową technologię w hodowli – powiedział dr Tomasz Krychowski. - Polska stoi przed nowym wyzwaniem – dodał.

Organizatorami XIX Szkoły Zimowej są Katedra Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie pod patronatem Klubu Profesorów Hodowli Bydła. Szkole przewodniczył, jak co roku, prof. dr hab. Jan Szarek.

Spośród zagranicznych naukowców najliczniejsza grupa reprezentowała Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach i Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. Licznie reprezentowana była także nauka czeska - przez profesorów z Południowo-Czeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach. Konferencję swoją obecnością uświetnili również wykładowcy z Norwegii i Danii.

- Szkoła Zimowa stanowi niewątpliwie swego rodzaju transfer nowoczesnej wiedzy hodowlanej z Europy do Polski. Daje także możliwość upowszechnienia i wdrożenia zdobyczy nauk zootechnicznych do praktyki hodowlanej – powiedział prof. dr hab. Jan Szarek.