Forum organizowane jest przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Ideą przyświecającą organizatorom jest kreowanie dobrych relacji oraz transfer wiedzy między wszystkimi uczestnikami łańcucha produkcji w sektorze wołowym: producentami żywca, ubojniami, zakładami rozbioru, handlem, światem nauki oraz przedstawicielami administracji. Ma to na celu zawiązanie partnerskich relacji, które zapewnią zrównoważony rozwój sektora. 

Podczas Forum rozmawiano o zagrożeniach i szansach dla sektora wołowiny oraz wskazówkach dla poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. Bodajże najciekawszymi dla rolników były wypowiedzi dotyczące korzystania z dofinansowania w ramach nowego PROW, zalet zawiązywania grup producenckich oraz sposobów na osiąganie większych zysków ze sprzedaży żywca. 

Uczestnikami konferencji byli rolnicy - producenci żywca wołowego, przetwórcy, handlowcy oraz przedstawiciele świata nauki.