Rynek mleka ewidentnie wchodzi w spadkową fazę, o czym świadczą wyraźne spadki cen surowca w skupie. Skłoniło to nas do rozważań na temat funkcjonowania i możliwości rozwoju na zmiennym rynku mleka. W dyskusji otwierającej Konferencję wzięli udział: Dorota Śmigielska - analityk rynku mleka PFHBiPM, Mirosław Borowski - wiceprezes KRIR, Piotr Domagała - dyrektor ds. strategii, produktów i rozwoju agrobiznesu Bank Zachodni WBK oraz dr Marek Balcerak - Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, SGGW w Warszawie, Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej.

Oprócz spadających cen mleka, zdaniem Doroty Śmigielskiej zagrożeniem dla rynku mleka są nadal wysokie zapasy mleka w proszku, które zalegają w magazynach KE już od 2015 r.

Według dr Balceraka pojedynczy rolnik ma za słabą pozycję negocjacyjną, stąd też zachęcał do zrzeszania się producentów w celu wzmocnienia swojej roli w łańcuchu dostaw. Zrzeszanie się rolników popierał również Mirosław Borowski, który sam funkcjonuje w dużej grupie producenckiej.

W kwestiach inwestycji, Piotr Domagała zalecał ostrożność szczególnie przy zmiennym obecnie rynku. Podkreślał, że przede wszystkim inwestycja musi wynikać z określonych potrzeb i być efektywna, czyli przynosząca wymierne korzyści.

Po przerwie, w której kontynuowane były rozmowy rozpoczęte podczas debaty, goście usłyszeli od Piotra Domagały z BZ WBK kilka ważnych wskazówek o których należy pamiętać podczas planowania inwestycji i opracowywania biznesplanu. Następnie Grzegorz Rykaczewski, analityk agrobiznesu w BZ WBK przedstawił aktualną sytuację na krajowym i europejskim rynku mleka, z uwzględnieniem bieżących cen i prognoz rynkowych.

Ciekawym przerywnikiem okazał się film omówiony przez Grzegorza Kędzierskiego z firmy Pellon, prezentujący przykłady zastosowania automatycznych systemów karmienia przeżuwaczy, zarówno w oborach uwięziowych, jak i wolnostanowiskowych. Systemów żywienia dotyczyła również kolejna prezentacja, w której Szymon Paterka z firmy Kuhn omówił wpływ czasu eksploatacji wozów paszowych na koszty produkcji TMR-u.

Następnie rozpoczęliśmy serię wykładów dotyczących użytków zielonych, stanowiących podstawę bazy paszowej krów mlecznych. Na początek Paweł Zakrzewski z DLF Seed przedstawił znajdujące się w ofercie rozwiązania w zakresie materiału siewnego, wykorzystywanego na użytkach zielonych.

W kolejnym wykładzie prof. Piotr Goliński z UP w Poznaniu wykazywał jak zwiększyć zyski z użytków zielonych. Na wzrost efektywności składają się m.in. odpowiedni skład botaniczny runi, prawidłowo dobrane nawożenie, jak również szybki i czysty zbiór zielonki.

O roli czystości zbioru zielonki w aspekcie jakości uzyskiwanej paszy mówił również Piotr Cebeliński, kierownik handlu krajowego w firmie SaMASZ. Prelegent wskazywał jak dobierać maszyny, aby uzyskiwać czystą i wysokiej jakości paszę objętościową.

Temat użytków zielonych o aspekt nawożenia dolistnego traw pastewnych, uzupełnił Michał Kochański z firmy ADOB, który przedstawił możliwości i efekty suplementacji mikroelementami, które są szczególnie wid oczne w okresach niedoboru wody.

Ostatni blok tematyczny dotyczył zdrowotności zwierząt i jej wpływu na produkcję mleka oraz okres użytkowania krów. W pierwszym wykładzie dr Marcin Gołębiewski z SGGW przedstawił temat dotyczący zdrowotności racic w aspekcie długowieczności krów.

Na koniec prof. Jan Twardoń z UP we Wrocławiu omówił rolę zdrowotności wymienia w uzyskiwaniu wysokiej jakości mleka o pożądanych parametrach. Ważnym aspektem tematu było również zjawisko antybiotykooporności w terapii schorzeń gruczołu mlekowego.

Szczegółowe relacje z poszczególnych wykładów w najbliższym czasie na portalu farmer.pl oraz w kwietniowym wydaniu miesięcznika Farmer. Dziękujemy na Waszą obecność na Konferencji i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!