Druga edycja wystawy w Sierakowie podczas Targów Open Farm otworzyła sezon wystaw zwierząt hodowlanych na Mazowszu. Podczas wystawy wyłoniono najlepsze sztuki bydła mlecznego w następujących kategoriach:

• Jałowice rasy PHF odmiana HO i RW w wieku od 10 do 13 m-cy:
o Czempion: Dakota 5, o. Majstory ST (PL), Sebastian Pielech, Nowe Czernice
o Wiceczempion: Chrzesna 11, o. Littleton (CA), Załęski Grzegorz, Pomaski Małe
o Wiceczempion: Tercja 28, o. Splendor (PL), Soliwodzki Andrzej, Mchówko

• Jałowice rasy PHF odmiana HO i RW w wieku powyżej 13 do 17 m-cy:
o Czempion: Szymka 7, o. Tarzan (NL), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe
o Wiceczempion: Strzała 5, o. Ezra (US), Mirosław Chmieliński, Rzęgnowo
o Wiceczempion: Nola 4, o. Part (NL), Sebastian Pielech, Nowe Czernice

• Jałowice cielne rasa PHF odmiana HO:
o Czempion: Perełka 2, o. Superstyle (NL), Łukasz Majkowski, Jarzyły
o Wiceczempion: Baśka 18, o. Chris (DE), Tekliński Krzysztof, Brzozowo Małe
o Wiceczempion: Szymka 6, o. Proud (US), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe

• Krowy PHF odmiana HO i RW w I laktacji:
o Czempion: Eska 3, o. Movie (DE), Załęski Grzegorz, Pomaski Małe
o Wiceczempion: Cera 59, o. Jumbo (DE), Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe
o Wiceczempion: Doti 2, o. Rover (DE), Sebastian Pielech, Nowe Czernice

• Krowy PHF odmiana HO w II laktacji:
o Czempion: Mięka 11, o. Carrasso (FR), Soliwodzki Andrzej, Mchówko
o Wiceczempion: Miła 6, o. Shot (US), Łukasz Majkowski, Jarzyły
o Wiceczempion: Maciejka 1, o. Avokado (PL), Jasiński Jakub, Przasnysz

• Krowy PHF odmiana HO w III laktacji i dalszej:
o Czempion: Koza 2, o. Zelgadis (IT), Ferenc Wiesław Tadeusz, Rogowo
o Wiceczempion: Mięka 8, o. Gordon KZ ET (PL), Soliwodzki Andrzej, Mchówko

Spośród nagrodzonych czempionów wyłoniono da tytuły superczempiona w kategorii krów i jałowic. Tytuł superczempiona w kategorii krów przyznano sztuce Mięka 11, po buhaju Carrasso (FR), hodowli Andrzej Soliwodzkiego z Mchówka. Natomiast tytuł superczempiona wśród jałowic otrzymała Perełka 2 po buhaju Superstyle (NL), której właścicielem jest Łukasz Majkowski z Jarzył, hodowca wielokrotnie nagradzany na mazowieckich i krajowych wystawach bydła mlecznego.

Na koniec tradycyjnie odbył się konkurs młodego hodowcy, podczas którego dzieci hodowców oprowadzały cielęta, które pomagały przygotować je na wystawę.