Na zwiedzających czekało wiele atrakcji. Dzień rozpoczął się od konferencji pt. „PROW na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”, co jest aktualnym tematem wielu rozmów na temat rolnictwa.

Drugiego dnia wystawy miała miejsce prezentacja czempionów wśród bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz wręczenie nagród hodowcom. Podczas targów miłośnicy koni mogli podziwiać również czempiony wybrane wśród klaczy hodowlanych oraz kibicować podczas XX Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami.

Z kolei na poletkach doświadczalnych zaprezentowane zostały kolekcje odmian roślin rolniczych – ok. 300 odmian. Ciekawym aspektem było również porównanie technologii uprawy, w tym: porównanie działania środków ochrony roślin, siew alternatywny różnych gatunków zbóż, uprawa pszenicy ozimej w monokulturze, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45 cm, czy też ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku, kukurydzy, pszenicy.

Duża liczba przybyłych gości świadczy o rosnącym zainteresowaniu rolnictwem, jak również potrzebie poznawania nowości i nowinek technicznych pojawiających się na rynku. Tego rodzaju targi są również okazją do konsultacji aktualnych problemów i wymiany doświadczeń.