Szkoła Zimowa organizowana jest nieustannie od 1993 roku. Tematem tegorocznej szkoły zimowej były „Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na Świecie”.

Program szkoły był podzielony na dwugodzinne sesje podczas których omówione były problemy z zakresu:
1.Genetyka i hodowla bydła mlecznego i mięsnego.
2.Długowieczność bydła, a intensyfikacja produkcji mleka.
3.Żywienie bydła.
4.Przyszłość polskiego mleczarstwa.
5.Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego.
6.Ekologiczna produkcja mleka i wołowiny.
7.Aktualne osiągnięcia badawcze katedr i instytutów krajowych i zagranicznych.

Pierwszym celem przyświecającym organizację Szkoły Zimowej w Zakopanem była wymiana informacji, poglądów i doświadczeń między pracownikami placówek naukowych zajmujących się w Polsce hodowlą bydła – mówi Organizator prof. dr hab. Jan Szarek z UR w Krakowie.

Rozwinęło się to do tego stopnia, że obecnie przyjeżdża na szkołę przeciętnie 250 osób. Oprócz ciała naukowego, w szkole uczestniczą pracownicy wszystkich organizacji działających na rzecz hodowli bydła w Polsce, przedstawiciele firm paszowych, firm zajmujących się sprzedażą nasienia, czy sprzętu rolniczego, a także hodowcy. Co roku zapraszani są goście z zagranicy: Francji, Niemiec, Danii, USA, Izraela, Słowacji i Czech.

Staramy się, aby stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany między praktyką hodowlaną, a pracownikami naukowymi, co jest najkrótszą drogą do wdrożenia programów badawczych – dodaje prof. Szarek.