Ochrona zwierząt przed atakiem owadów powinna być rozpatrywana wielopoziomowo. Od bezpieczeństwa zwierząt (choroby przenoszone przez owady) do bezpieczeństwa człowieka (spokojne zwierzę – bezpieczna jego obsługa).

Ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi wszelkich owadów. Szczególną uwagę warto zwrócić na meszki, które tej wiosny pojawiły się w znacznej ilości. Owady te atakują stadnie co stanowi ogromne zagrożenie – nawet życia zwierzęcia. Polska była już kilkanaście lat temu dotknięta inwazją meszki, która doprowadziła do zejść wielu zwierząt na terenach województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Inwazje gza bydlęcego są natomiast przyczyną występowania również groźnej choroby pasożytniczej zwanej gzawicą. Chorobę tą w okresie wiosenno-letnim zaobserwować można w postaci guzów podskórnych z larwami owada (w skórze znajduje się otwór, przez który larwa oddycha.
 
Guzów z larwami nie wolno wyciskać, gdyż może dojść do wstrząsu anafilaktycznego!

Inwazja tych owadów w obserwacji zwierząt objawia się zwykle niepokojem i próbą ucieczki (na pastwisku w dość spektakularny sposób). Są one bardzo groźne ze względu na złożony cykl rozwojowy (UWAGA! Groźne są również dla ludzi).

Ochrona krów mlecznych przed muchami jest bardzo ważnym elementem zapobiegania występowania w okresie letnim schorzenia wymion zwanego – letnie zapalenie wymienia (z ang. summer mastitis). Schorzenie to dotyka zazwyczaj krowy zasuszone lub jałowice cielne.

Zakażona ćwiartka wymienia jest obrzmiała z rozszerzonym strzykiem, bolesna, a temperatura w niej znacznie podwyższona. Wydzielina gruczołu mlekowego jest gęsta, pojawiają się ziarnistości (jak ziarno ryżu), ma bardzo nieprzyjemny zapach.

Zabezpieczenie zwierząt przed atakami owadów jest bardzo ważne z punktu widzenia dobrostanu zwierząt ich bezpieczeństwa oraz ludzi obsługujących stado. Każdy element dobrostanu i opieki nad zwierzętami ma swoje odniesienie w wyniku ekonomicznym gospodarstwa. Koszty ponoszone na leczenie zarażonych zwierząt lub zaatakowanych przez owady oraz straty ponoszone z tytułu obniżonej mleczności jaki i innych czynników produkcyjnych znacznie przewyższają koszty ochrony i zapobiegania występowania ww. zjawisk.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów zarówno odstraszających jak i zwalczających owady z otoczenia krów. Warto jest również zwrócić szczególną uwagę na zabiegi odrobaczania, które powinny być wykonywane dwukrotnie w ciągu roku. Na chwilę obecną jest wiele preparatów bezkarencyjnych, czyli po ich zastosowaniu mleko może być bezpośrednio dostarczane do mleczarni.