Niezależnie od systemu utrzymania, słoma odgrywa ważną rolę w hodowli bydła. Wykorzystywana jest zarówno jako ściółka, a także jest istotnym elementem dawki pokarmowej – odpowiada za utrzymanie odpowiedniej struktury dawki. Najlepiej gdy jest ona wprowadzana w postaci sieczki, co w znaczący sposób ogranicza sortowanie paszy.

Bez względu na sposób wykorzystania słomy, powinna się ona charakteryzować wysoką jakością, dlatego tak ważny jest sposób jej magazynowania. Zamoknięta słoma zostaje porażona grzybami i pleśniami, które są źródłem niebezpiecznych toksyn, mogących być przyczyną pojawiających się u zwierząt chorób.

Najlepszą metodą jej przechowywania jest składowanie pod zadaszeniem. Słoma jest wówczas w pełni zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Jeśli warunki nie pozwalają na przechowywanie słomy w budynkach, można to zrobić również „pod chmurką”, ale trzeba ją wtedy odpowiednio zabezpieczyć. Ważne jest zwarte ustawienie słomy bez przerw, gdzie mogłaby się zbierać potem woda.

Kolejną kwestią jest okrycie słomy folią czy plandeką. Ważne, by był to materiał nieprzepuszczający wody. W tej kwestii można poczynić pewnie oszczędności wykorzystując folie z ubiegłorocznej kiszonki, ale tylko w przypadku, gdy nie są zbyt zniszczone.