– Produkcyjność gospodarstw mlecznych rośnie z roku na rok. Krowy wraz ze wzrostem wydajności wymagają coraz precyzyjniejszego żywienia, i to nie tylko w zakresie białka i energii, ale i w aspekcie mineralno-witaminowym, który niestety wciąż jest często lekceważony, ze względu na trudności w zauważeniu bezpośredniego wpływu na wydajność zwierząt w krótkim czasie – tłumaczył Janusz Zabora, regionalny koordynator ds. bydła z Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.

Jak zaznaczył nasz rozmówca, uzyskanie i utrzymanie wysokiej wydajności musi iść w parze ze zdrowotnością stada, zaś do osiągniecia wysokiej zdrowotności zwierząt konieczna jest prawidłowa podaż związków mineralnych.

Niedobory pierwiastków mogą przyczynić się do problemów z rozrodem, wyższej ilości komórek somatycznych, problematyki racic i podniesienia współczynnika występowania różnych chorób i zaburzeń metabolicznych.

– Bez zdrowotności nie będzie wydajności. A na to, oprócz dobrze zbilansowanych surowców organiczny, mają duży wpływ związki mineralne, które biorą udział w procesach budulcowych, odpornościowych oraz metabolicznych. Niedobory pierwiastków mogą przyczynić się do problemów z rozrodem, wyższej ilości komórek somatycznych, problematyki racic i podniesienia współczynnika występowania różnych chorób i zaburzeń metabolicznych – wskazał Zabora.

Produkty mineralno-witaminowe powinny być dobierane do danego stada i jego problemów.

Ponieważ stada różnią się pod względem potencjału genetycznego oraz warunków środowiskowych, co przekłada się na różnorodność problematyki, produkty mineralno-witaminowe powinny być dobierane do danego stada i problemów, z którymi się ono mierzy, jak stwierdził nasz rozmówca.

Przy wyborze powinniśmy kierować się nie tylko ilością danych składników, ale również zwracać uwagę na to z jakich źródeł surowcowych są one pozyskane. Ważne jest, aby zwierzę z danego surowca było w stanie przyswoić jak największą ilość pierwiastka. Dlatego też wiele produktów już zawiera innowacyjne rozwiązania takie jak: trihydroksychlorki, chelaty, witaminy chronione czy polifenole, z których to dostępność związków i wpływ na zdrowotność jest dużo wyższa – mówił Zabora.

Dodatki mineralno-witaminowe powinny być również dobrze zbilansowane, gdyż nie zawsze dużo oznacza dobrze, jak zaznaczył ekspert.

– Część pierwiastków może wchodzić w interakcje, co może prowadzić do powstania nierozpuszczalnych związków w przewodzie pokarmowym i ich wydalania do środowiska. Przy rosnących kosztach produkcji warto, aby dawka była dobrze zbilansowana – tłumaczył.

Długotrwałe niedobory mikro- i makroelementów mogą doprowadzić do zaburzeń metabolicznych i nieodwracalnych zmian w organizmie zwierząt. Koszty związane z leczeniem i niższą wydajnością często przewyższają koszty związane z suplementacją mineralną, jak dodał ekspert.