W wysokowydajnych stadach, szczególnie w okresie przejściowym, i krów mlecznych występuje zwiększona podatność na występowanie schorzeń metabolicznych, takich jak ketoza, zespół stłuszczonej wątroby, czy zaleganie poporodowe. Zaburzenia te, jak podkreślał prof. Kowalski, stanowią poważne zagrożenie dla uzyskania wysokiej efektywności produkcji od krów rasy HF.

Powołując się na wyliczenia MCArta i wsp., specjalista wykazał, że koszt wystąpienia jednego przypadku ketozy wynosi średnio 289$, w tym dla pierwiastek 375$, a dla wieloródek 256$, są to więc realne straty w przychodach gospodarstw.

Zdaniem prof. Kowalskiego, dla zmniejszenia częstotliwości występowania tych kosztownych schorzeń, konieczny jest monitoring stada i działania prewencyjne, które przewidują występowanie zaburzeń i typują krowy do grupy ryzyka.

Jak wskazywał ekspert, w programie SOL występują takie moduły jak: „Analiza występowania chorób”, czy „Analiza zagrożenia ketozą w stadzie”, które w dużym stopniu wspomagają prognozowanie ryzyka chorób metabolicznych.

Pomocna w tej kwestii, według prof. Kowalskiego, jest również możliwość rejestracji i analizy kondycji krów, ocenianej w skali BCS.