Mleko pozyskiwane od krów jest wolne od bakterii, a prawidłowe jego pozyskanie i natychmiastowe schłodzenie do temperatury 4 stopni uniemożliwia rozwój bakterii, a ich ilość przy odbiorze nie powinna przekraczać 20 tys./ml mleka.

Norma dopuszcza OLB = max. 100 tys./ml mleka, wartości przekraczające górną jej granicę świadczą o skażeniu mleka, które nastąpiło w efekcie złego pozyskania mleka.

Głównymi przyczynami występowania podwyższonej zawartości ogólnej liczby bakterii w mleku jest brak higieny doju oraz zły stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do pozyskiwania i schładzania mleka.
Krowa daje czyste mleko, jedynie w pierwszych strugach w kanale strzykowym znajduje się mleko skażone bakteriami, stąd zalecenie przedzdajania. Kubki udojowe powinny być zakładane na czyste i suche strzyki, należy unikać pustodoju oraz stosować środki do dezynfekcji po doju.

Niezbędna jest troska o higienę aparatu udojowego (szczególnie gum strzykowych), czystość w rurociągach mlecznych i stały dopływ różnych substancji dezynfekujących podczas ich mycia (w przypadku dojarek rurociągowych), stan techniczny dojarki (odpowiednia częstotliwość pulsowania) oraz czystość i szybkie chłodzenie w zbiorniku na mleko.

Należy również pamiętać, że gwałtowny wzrost liczby bakterii w mleku może świadczyć o stanie zapalnym w wymieniu, a mleko od chorych sztuk nie może trafiać do mleczarni.