W okresie wysokich temperatur może dochodzić do procesu zagrzewania się pasz na stole paszowym. Wzrost temperatury dawki pokarmowej prowadzi do zmniejszenia jej pobrania przez zwierzęta, gdyż zmienia się jej smak i zapach. Proces ten sprzyja również szybkiemu rozwojowi drożdży i pleśni. Dochodzi do utraty składników pokarmowych oraz ogólnego pogorszenia jakości paszy.

Do konsekwencji zagrzewania paszy na stole paszowym można zaliczyć zwiększoną ilość niedojadów, obniżoną produkcję wynikającą z mniejszego pobrania pasz oraz ich pogorszoną jakością oraz koszty ewentualnych problemów zdrowotnych związanych np. z niekorzystnym wpływem mikotoksyn.

Jak przeciwdziałać zagrzewaniu się TMR-u?

Zapobieganie zagrzewaniu się pasz na stole paszowym opiera się w dużej mierze na częstszym zadawaniu mniejszych ilości paszy, np. dwa lub więcej razy w ciągu doby. W okresie wysokich temperatur należy zwiększyć udział paszy zadawanej wieczorem, ponieważ ryzyko jej zagrzania jest mniejsze.

Pasze powinny być przygotowywane bezpośrednio przed skarmieniem. Ponadto należy zadbać o usuwanie niedojadów ze stołu paszowego przed zadaniem kolejnej porcji pasz.

Pomocne są również dodatki do TMR-u zapobiegające psuciu się pasz lub ograniczające ten proces. Dodatki te, dostępne w postaci granulatu lub płynu, zawierają zazwyczaj niewykazujące działania korozyjnego kwasy organiczne ograniczające niepożądane działanie grzybów, bakterii i drożdży.

Ważne jest również, żeby w przypadku zagrzania się kiszonek w silosie nie próbować wykorzystać ich w przygotowywanej dawce dla zwierząt. Dodatkowo należy zachować ostrożność podczas dodawania wody do TMR-u. Przesychanie TMR-u i sortowanie pasz mogą stanowić problem, jednak nadmiernie wilgotny TMR będzie szybciej ulegał zagrzewaniu.