Ze względu na dużą zawartość cukrów, kukurydza należy do surowców łatwo ulegających zakiszaniu. W związku z tym dodatek środków wspomagających proces zakiszania wydawałby się zbędny.

Problem jednak stanowi zjawisko wtórnej fermentacji kiszonki. Szczególne nasilenie tego procesu obserwowane jest w miesiącach letnich. Dostęp tlenu powoduje rozwój drożdży oraz pleśni, czego efektem jest wzrost temperatury i pH kiszonki. Utrzymywanie się takiego stanu prowadzi do namnażania się bakterii kwasu masłowego i wspomnianej już wtórnej fermentacji.

Na rynku dostępnych jest wiele dodatków, których zadaniem jest głównie szybkie obniżenie pH i skierowanie fermentacji na dobry tor (konserwanty, kwasy i enzymy). Pozytywną rolę odgrywają inokulanty – preparaty mikrobiologiczne, szczególnie te zawierające bakterie Lactobacillus buchneri, które produkują kwas propionowy i octowy, dzięki czemu hamują rozwój pleśni i grzybów, a co za tym idzie ograniczają zjawisko wtórnej fermentacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest aplikowanie inokulantów już podczas koszenia kukurydzy. Zabieg ten umożliwiają często instalowane na sieczkarniach aplikatory, dzięki którym środek jest równomiernie rozprowadzany w zakiszanym materiale.

Jeśli nie ma takiej możliwości można spryskiwać sieczkę kukurydzianą już na powstającej pryzmie, polewając kolejne warstwy. Przy małym areale do tego celu wykorzystywane są opryskiwacze ręczne, a przy większych powierzchniach opryskiwacze polowe.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie preparatu. Środek należy sporządzać zgodnie z instrukcją, tak aby powstało prawidłowe stężenie, zapewniające poprawną fermentację.

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy preparat do zakiszania kukurydzy, nie naprawi błędów popełnionych podczas sporządzania kiszonki. Tak więc najpierw dopracowana technologia zbioru w odpowiednim terminie, a w drugiej kolejności dodatki kiszonkarskie.

Więcej na temat produkcji pasz objętościowych na Konferencji Fermera "Nowoczesna produkcja mleka", która już jutro, 8 września odbędzie się w Ciechanowcu. Zapraszamy do zgłaszania się tutaj.