Polska Izba Mleka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy skierowały pismo do J. K. Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do Infrastruktury Krytycznej.

W piśmie podkreślają, że w związku ze skutkami epidemii COVID-19, związanymi z ograniczeniami w funkcjonowaniu pewnych gałęzi gospodarki, niezwykle ważne jest zachowanie ciągłości dostaw żywności, w tym produktów mleczarskich. Możliwe jest to poprzez zagwarantowanie nieprzerwanej działalności zakładów przetwórczych, niezależnie od ewentualnych restrykcji, które mogą zostać wprowadzone przez władze w razie zaostrzania środków w walce z epidemią.  

Zwrócono również uwagę na to, że branża mleczarska nie składa się tylko z zakładów przetwórczych i ich załóg, ale również z ponad 100 tysięcy gospodarstw produkujących mleko, które nie mają możliwości zaprzestania produkcji i dostaw z dnia na dzień.

– Mamy wobec nich szczególną odpowiedzialność. Musimy zapewnić ciągłość dostaw podstawowym produktów spożywczych dla ludności, a takimi są przetwory mleczne, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej oraz zagwarantować  codzienny odbiór surowca mlecznego. Dlatego uznajmy, że włączenie zakładów mleczarskich do Infrastruktury Krytycznej i, co za tym idzie, zagwarantowanie ich nieprzerwanej pracy pozwoli na złagodzenie problemów, które niewątpliwie pojawią się w związku z dalszym rozwojem epidemii – czytamy w piśmie skierowanym do Ministra Ardanowskiego.