- W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią Covid-19, ze względów bezpieczeństwa została odwołana Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, która miała odbyć się w czerwcu br. Chcąc wyjść naprzeciw polskim hodowcom zrodził się pomysł zorganizowania w tym trudnym czasie, bezpiecznej dla zwierząt i hodowców wirtualnej wystawy nazwanej e-Wystawą – informuje PFHBiPM.

Jest to obecnie i w najbliższej przyszłości jedyna forma przeprowadzenia w bezpieczny sposób wystawy zwierząt hodowlanych, a tym samym podtrzymanie wieloletniej tradycji organizowania wystaw, gdzie hodowcy mają możliwość zaprezentowania wyników swojej ciężkiej pracy ze zwierzętami, a także efektów stosowania dostępnych narzędzi hodowlanych.

Jak informuje PFHBiPM, nagrania wideo krów uczestniczących w wystawie będą umieszczone na stronie YouTube, jak również na stronie www.pfhb.pl/e-wystawa. Po zapoznaniu się z nagraniami, niezależny sędzia dokona wyboru czempiona i wiceczempiona wystawy.

Organizator zakończył już sesje nagraniowe w gospodarstwach na potrzeby e-Wystawy. Obecnie prezentowana jest lista wystawców, na której codziennie zamieszczane będą informacje o kolejnych uczestnikach e-Wystawy. Na tydzień przed finałem na portalu YouTube zostaną zamieszczone materiały filmowe z nagrań wszystkich krów pierwiastek. Na tej podstawie sędzia wystawy dokona oceny finałowej i wybierze czempiona i wiceczempiona. Finał e-Wystawy zaplanowany jest na ostatni weekend listopada.