Ich zdrowie, a co za tym idzie także przeżywalność wiele mówią o warunkach panujących w gospodarstwie oraz odpowiednim przygotowaniu personelu. Patrząc na tą grupę zwierząt  należy przede wszystkim widzieć w niej przyszłość stada, od ich prawidłowego wychowu w dużej mierze zależy bowiem późniejszy potencjał krowy.

Opiekę nad cielętami zaczynamy już w momencie ciąży, to jednak będzie przedmiotem innego artykułu, tutaj skupimy się na tym, co dzieje się z nimi już po przyjściu na świat. Newralgicznym momentem  jest tutaj sam poród. Postępowanie z nowonarodzonym cielęciem powinno być odruchowe, wyuczone, w ten sposób nie popełnimy błędów przy niespodziewanym przedwczesnym porodzie. Pierwszą czynnością, którą natychmiast wykonujemy przy cielęciu to udrożnienie jego dróg oddechowych – tj. usunięcie z nozdrzy i ust zalegającego śluzu oraz dokładne osuszenie klatki piersiowej. Jeżeli niezbędna jest dodatkowa stymulacja oddychania pomocne jest ukłucie cielęcia słomą w przegrodę nosową oraz energiczne pocieranie klatki piersiowej wiechciem słomy. Jeżeli podejrzewamy, że cielę zachłysnęło się wodami płodowymi to unosimy je wysoko za tylne kończyny i mocno oklepujemy od góry ku głowie.

Następną czynnością  na której skupiamy się po rozpoczęciu przez cielę akcji oddechowej jest zabezpieczenie pępowiny- w tym celu obcinamy ją na wysokości około 5 – 10 cm jeżeli jest dłuższa bądź też jeżeli urwana jest krócej to zabezpieczyć musi ją chirurgicznie lekarz weterynarii. Tak przygotowaną  pępowinę dezynfekujemy np. jodyną- czynność tą powtarzamy wielokrotnie w ciągu pierwszych dni życia cielęcia, zwracając przy tym uwagę na ewentualne oznaki zapalenia. Jeżeli pępowina zrobi się twarda, obrzęknięta   to należy od razu rozpocząć leczenie . Kontrolujemy stan pępowiny przez pierwsze trzy tygodnie życia.

Kolejnym bardzo ważnym punktem przy opiece nad cielęciem jest jego odpowiednie  odpojenie dobrej jakości siarą. Ma ona znaczenie nie tylko jako pokarm , ale przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką zawartość immunoglobulin chroni ona zwierzę przed chorobami- daje im odporność bierną.   Możemy wykorzystywać świeżą, bądź też wcześniej zamrożoną od innej krowy siarę. Ważne jest jednak, aby była to siara dobrej jakości podana jak najwcześniej i o odpowiedniej temperaturze- najlepiej immunoglobuliny wchłaniają się bowiem w temperaturze  od 35 do 40 °C.  Podanie siary powinno nastąpić  w pierwszych godzinach życia cielęcia- pamiętajmy iż po 24 godzinach jelito jego traci bowiem całkowicie zdolność wchłaniania immunoglobulin, a już po godzinie ulega ona postępującemu obniżaniu.  Nie oznacza to jednak iż nie działają już one wtedy wcale- ujawniające się później ich działanie miejscowe na błonę śluzową jest również bardzo korzystne dla zwierzęcia  , dlatego zaleca się utrzymywanie jednego karmienia siarą (ok.1l) do około 10 dnia życia cielęcia. W tym celu przygotować musimy zapas mrożonej siary. Aby nasz trud został opłacony wybierajmy siarę dobrej jakości- ocenić możemy to za pomocą siaromierza . Dobra siara ma ciężar właściwy minimum 1,045 g/cm. Najlepsza siara pochodzi od starszych matek- po trzeciej laktacji, z odpowiednio długim okresem zasuszenia (minimum 6-8 tygodni) , ze zdrowym wymieniem, dobrze karmionych i regularnie immunizowanych. Nie może ona mieć cech zapalnych.

Na koncentrację immunoglobulin w siarze ma także wpływ  wydajność krowy w pierwszym doju - im jest ona wyższa tym niższa w nim jest koncentracja immunoglobulin. Dobrą siarę poznamy także po wyglądzie - jest ona żółto - kremowa i gęsta. Pamiętajmy także iż najwięcej immunoglobulin zawiera siara z pierwszego dojenia po porodzie i ta siarę chcemy podać nowonarodzonym cielętom. Siarę najlepiej zakonserwować poprzez mrożenie- jeżeli jednak spodziewamy się w najbliższym czasie wielu porodów to możemy również przechowywać ją przez kilka dni w lodówce (nawet do 5 dni). Siarę mrozimy w plastikowych woreczkach, bądź też butelkach plastikowych w objętości nie przekraczającej 1 litr - wtedy dużo łatwiej ją rozmrozić w pojemniku z ciepłą wodą.  Przy rozmrażaniu przestrzegać musimy jednej zasady - temperatura nie może przekroczyć 40° C, gdyż niszczy to immunoglobuliny  i   traci ona przez to swoje główne właściwości uodparniające. Siarę najlepiej podawać butelką  już w pierwszej godzinie po urodzeniu, a następnie po 2-3 godzinach. Przyjmuje się iż w pierwszym dniu życia podajemy 3 posiłki z siary, każdy o objętości około 2 litrów. Częstotliwość tą utrzymujemy przez pierwszy tydzień życia cielęcia - pamiętajmy jednak, że w ciągu pierwszych 24 godzin podajemy siarę z pierwszego udoju. Nie zaleca się pozostawienia cielęcia przy matce z kilku powodów - badania wykazały , że cielęta takie nie przyjmują dostatecznej ilości siary, a także izoluje się je w ten sposób od chorobotwórczych patogenów matki.  Aby upewnić się, że nasze cielęta są prawidłowo odpajane siarą dobrze jest kontrolować to za pomocą testu zmętnieniowego, który wykona u nas lekarz prowadzący stado. Z jego pomocą  określi on ilość przyswojonych immunoglobulin w surowicy krwi cieląt.

W celu jak najlepszej izolacji cieląt od czynników zakaźnych zaleca się utrzymywanie ich oddzielnie przez pierwsze 2 tygodnie życia . Oddzielnie zarówno od siebie jak i krów. Dobrze jest także gdy opiekują się nimi inni pracownicy niż obsługujący dorosłe zwierzęta. Jeżeli jest to niemożliwe to pamiętajmy o wyrobieniu u nich nawyku zmiany obuwia i odzieży ochronnej, a także dokładnym przestrzeganiu higieny osobistej. Cielęta  najlepiej utrzymywać  w specjalnych budkach na zewnątrz budynków bądź izolowanych boksach. Idealne dla nich warunki to brak przeciągów, wilgoci i duża ilość świeżego powietrza.Warunki takie zapobiegają chorobom układu oddechowego oraz występowaniu biegunek. Po 2 tygodniach możemy zacząć łączyć razem cielęta w podobnym wieku. Wewnątrz kojców zawsze powinna znajdować się świeża ściółka oraz czysta i nie za zimna woda. Bardzo przydatnym przy ocenie ściółki jest tzw. test kolanowy - po wejściu do kojca należy uklęknąć na jedno kolano - jeżeli jest to dla nas komfortowe to wygodnie będzie także cielętom, jeżeli natomiast jest nam za twardo bądź też nasze spodnie są mokre znaczy to, że musimy  przykładać większą uwagę do komfortowego ścielenia . Przez pierwsze dwa tygodnie życia zaleca się pojenie mlekiem 3 razy dziennie. Powinno to być mleko pełne lub preparaty mlekozastępcze. Absolutnie nie można stosować mleka z pozostałością antybiotyków bądź też wysokim poziomem komórek somatycznych, gdyż zaburza to prawidłowy rozwój flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Powinno to być ciepłe, nierozcieńczone mleko w ilości około 2 litrów. Starter i siano wprowadzamy do 2 tygodnia życia, zaczynając już nawet od pierwszych dni. Karma taka musi być sucha i dobrej jakości, niedopuszczalne jest podanie spleśniałej bądź też zanieczyszczonej paszy. W momencie, gdy dzienne pobranie pasz treściwych utrzymuje się na poziomie 1 kg możemy wycofać mleko. Zawsze jednak kontrolujemy, aby cielęta miały stały dostęp do czystej wody.

Kluczem do prawidłowego wychowu cieląt jest nasza nieustanna kontrola i dbałość o ich warunki - tylko bowiem natychmiastowa reakcja na ich zmieniające się potrzeby zapewni nam sukces.