Jak mówi dr Zbigniew Lach, żywieniowiec OHZ Osięciny, krowy sortują TMR, ponieważ to leży w ich naturze. Mlecznice lubią przebierać, szukać smaków. Sortowanie może być również spowodowane upałami, ponieważ pasze treściwe są mniej termogenne od pasz objętościowych. W ten sposób krowy bronią się przed wytwarzaniem dużej ilości energii, którą w okresie upałów, ciężko oddać do otocznia.

Skutki sortowania pasz

Wybieranie pasz treściwych z dawki, to pierwszy krok do zakwaszeń. Później następuje:

  • zapalenie błony śluzowej żwacza
  • zlepienie brodawek w żwaczu
  • paraketoza
  • częściowa martwica żwacza

Późniejsze skutki to ketoza oraz wrzody wątroby.

- Kiedy krowa sortuje, to mamy straty pasz. Skoro w żwaczu nie panują optymalne warunki, to niestrawione pasze zostaną wydalone w kale – dodaje dr Zbigniew Lach.

Jak zapobiegać sortowaniu?

Jeśli do sporządzania dawki, używamy wozu paszowego, musimy określić jaka jest kolejność wsadu oraz jaki czas mieszania jest optymalny. Na te parametry ma wpływ wilgotność oraz struktura surowców z których robimy TMR.

Celowe jest częste podgarnianie paszy. Krowa łatwo może wybierać ulubione składniki z paszy, która jest rozrzucona na stole. Ważne jest również podawanie paszy z ok. 10 proc. nadwyżką.  

Dobrą metodą na ograniczenie sortowania, jest poprawa zwięzłości TMR-u. "Sklejanie" paszy treściwej i objętościowej. W tym celu można zastosować:

  • wodę
  • melasę
  • środki na bazie melasy