PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zarządzanie pomieszczeniami dla cieląt

Autor:

Dodano:

Pomieszczenie dla cieląt musi uwzględniać potrzeby zwierzęcia. Ważne jest,
aby zarządzanie przestrzenią dla cieląt było zoptymalizowane, by zapobiegać stresowi i ograniczyć podatność cielęcia na choroby.Normy dotyczące pomieszczeń dla cieląt są regulowane na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (DzU z 2010 r. nr 56, poz. 344 z późn. zm.), która opisuje minimalne wymagane wymagania dla cieląt do 6. miesiąca życia. Cielęta są podatne na wychłodzenie spowodowane mroźnym działaniem wiatru i deszczu. Dlatego też przez pierwsze trzy tygodnie życia powinny być trzymane w budynkach inwentarskich lub pod zadaszeniem (budki). 

Ograniczyć występowanie przeciągów 

Od samego urodzenia cielęta powinny być utrzymywane w pomieszczeniach suchych i wolnych od przeciągów. Przeciąg jest definiowany jako ruch powietrza o prędkości przekraczającej 0,5 m/s w jakimkolwiek z kojców, w którym utrzymywane są cielęta. Przeciągi są niekorzystne, gdyż powodują istotną utratę ciepła z organizmu. Utrata energii podwaja się, gdy prędkość ruchu powietrza przekroczy 0,5 m/s. W pierwszym tygodniu życia cielę powinno mieć zapewnioną temperaturę >20°C. W praktyce wloty powietrza do budynków dla cieląt powinny znajdować się powyżej wysokości zwierząt i być oddalone od stref legowiskowych tak, aby zimne powietrze nie opadało bezpośrednio na zwierzęta. Istotnym jest również to, aby upewnić się, że wyloty powietrza nie generują przeciągów. 

Przeciągi jest szczególnie trudno kontrolować w wiatach, w których nie ma ścian bocznych. W takich przypadkach w okresach jesienno-zimowych, kiedy ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych jest wysokie, należy budować tymczasowe ściany, wykorzystując do tego dostępne materiały, np. baloty słomy. W długich budynkach można zastosować, w zależności od potrzeb, jedną lub kilka pełnych przegród, aby lepiej kontrolować prędkość przepływu powietrza.

Konieczne suche legowiska

Cielęta spędzają ok. 80 proc. czasu leżąc, dlatego rodzaj oraz głębokość stosowanej ściółki są bardzo istotne. Cielęta nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie, szczególnie gdy jest on mokry i śliski, gdyż powoduje to bardzo dobre warunki do rozwoju drobnoustrojów.  

Jakość zastosowanego materiału do ścielenia jest kluczowa do redukcji utraty ciepła poprzez kondukcję energii z leżących cieląt. Głębokie legowiska ścielone słomą mają przewagę nad innymi materiałami używanymi do ścielenia legowisk dla cieląt, ponieważ taki typ posłania stanowi świetny izolator ciepła. Poza tym zapewnia bardzo dobrą absorpcję, przeciwdziałając problemom z układem oddechowym cieląt w grawitacyjnie wentylowanych obiektach. Minimalna grubość ściółki powinna wynosić 15 cm i przez cały czas być sucha. Cielęta wymagają 20 kg słomy na sztukę na tydzień, aby zapewnić im suche i czyste legowiska. 

W jaki sposób praktycznie ocenić jakość legowiska? Należy uklęknąć swoją masą na jednym kolanie w sprawdzanym miejscu – jeśli ubranie pozostaje suche, legowisko jest właściwie przygotowane; jeśli kolana są mokre, oznacza, że warunki dla cieląt są nieadekwatne i jest za mokro. Wybór ściółki jest istotny z perspektywy dostępności, ceny oraz jej właściwości. Należy unikać pylących materiałów. 

Systemy usuwania odchodów

Podłoga/ściółka musi umożliwiać łatwe czyszczenie i usuwanie odchodów. Ponadto ekskrementy nie powinny spływać z jednego kojca do drugiego, ponieważ może to rozprzestrzeniać choroby. Drenaż na posadzkach betonowych można poprawić poprzez nachylenie 1:20 w kierunku kanału gnojowego. Kanał powinien znajdować się co najmniej 300 mm wewnątrz bariery paszowej. Kanały powinny mieć spadek 1:60, a ścieki należy usuwać do zewnętrznego zbiornika magazynowego. W kojcach powinny znajdować się płytkie kanały o głębokości 25-30 mm, szerokości 100-150 mm, które są łatwe do czyszczenia. Kanały te nie powinny utrudniać mechanicznego usuwania obornika. Pomieszczenia dla cieląt należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania przed przybyciem cieląt. Jest to szczególnie ważne przed wprowadzeniem nowej grupy cieląt. W trakcie użytkowania kojce powinny być regularnie dezynfekowane, aby zapobiec gromadzeniu się organizmów chorobotwórczych. Zalecane jest, aby legowiska były ścielone codziennie, a kojce czyszczone co tydzień.  

Podstawą sprawna wentylacja i higiena karmienia

W pomieszczeniach dla cieląt powinna być zapewniona dobra wentylacja, która pozwoli usuwać gazy, tj. amoniak, i zapobiegać chorobom płucnym. Wentylacja w pomieszczeniach dla cieląt powinna zapewniać 5-6-krotną wymianę powietrza na godzinę. Czysta woda musi być dostępna dla cieląt przez cały czas, zwłaszcza podczas biegunek. Odwodnione cielęta będą pić prawie wszystko, dlatego należy zapobiegać dostępowi do stęchłej wody, która może być dla nich szkodliwa. Powszechne jest zanieczyszczenie paszy i wody przez inne cielęta, szkodniki i muchy – takie ryzyko można zmniejszyć dzięki dobremu zaprojektowaniu strefy karmienia dla cieląt. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń do karmienia i picia, aby zachęcić cielęta do pobierania paszy i wody oraz zniechęcić do zachowań agresywnych wobec innych współtowarzyszy w grupie. Do karmienia za pomocą wiader cielęta wymagają 35 cm szerokości strefy karmienia. W przypadku karmideł automatycznych zawsze powinien być więcej niż jeden smoczek na kojec. Zmniejsza to ryzyko, że cielęta nie będą miały dostępu do mleka, a następnie przekarmienia, gdy smoczek zostanie naprawiony. 

Koryta paszowe powinny znajdować się 45 cm nad podłogą, mieć 10 cm głębokości i 25 cm szerokości.

Cielęta wymagają dużej przestrzeni

Kubatura pomieszczeń dla cieląt ma kluczowe znaczenie. Całkowita kubatura w cielętniku powinna wynosić co najmniej 7 m3/cielę w momencie urodzenia, wzrastając do 10 m3 w wieku dwóch miesięcy. Im większa liczba cieląt w tej przestrzeni powietrznej, tym większe ryzyko dla zdrowia. Cielę z chorobą układu oddechowego może wyrzucić z płuc do otaczającej atmosfery miliony zakaźnych drobnoustrojów. Dlatego zaleca się maksymalnie 50 cieląt w tej samej przestrzeni powietrznej. Natężenie światła w pomieszczeniach dla cieląt powinno wymościć co najmniej 50 luksów.

Organizacja pracy w cielętniku

Oprócz zapewnienia właściwego środowiska dla zdrowia, dobrostanu i wzrostu cieląt ważne jest, aby projekt budynku dla cieląt pozwalał na skuteczne wykonywanie rutynowych zadań i zapewniał dobre warunki pracy dla hodowcy. System taki powinien uwzględniać:

1. Obszar przygotowania paszy o odpowiedniej wielkości (jeśli więcej niż 20 cieląt):

• powierzchnię 0,2 m2/cielę,

• oddzielne drzwi zewnętrzne,

• zamykaną szafkę na produkty chemiczne i weterynaryjne,

• zaopatrzenie w zlew i zimną wodę, dozownik ręczników papierowych.

2. Łatwy dostęp do kontroli i opieki nad chorymi cielętami.

3. Dostęp dla ciągnika z ładowaczem/ładowarki do czyszczenia ściółki.

4. Dostęp do wybiegów dla cieląt.

Kojce indywidulane

Izolowanie młodych cieląt w pierwszych kilku tygodniach ich życia może pomóc w zapobieganiu transmisji chorób zakaźnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami cielęta mogą być utrzymywane w indywidualnych kojcach do
8. tygodnia życia.  Indywidulane kojce dla cieląt muszą spełniać określoną specyfikację, aby zoptymalizować ich wzrost, zdrowie i dobre samopoczucie. Każdy kojec dla cieląt stanowi odrębne mikrośrodowisko w całym obiekcie i musi spełniać określone standardy komfortu cieląt. Zalecane jest, aby wymiary indywidualnego kojca dla cieląt nie były mniejsze niż 1,2 m szerokości x 1,7 m długości.

Grupowanie cieląt

Utrzymywanie cieląt w parach lub grupach, po urodzeniu, może zwiększyć przyrosty masy ciała i spożycie paszy stałej. Ponadto utrzymywanie grupowe wspomaga behawioralny i społeczny rozwój cieląt, zwiększając ich zdolność uczenia się i pozwalając im lepiej przystosować się do nowych warunków. 

Przestrzeń wymagana dla cieląt w kojcach grupowych różni się w zależności od ich masy ciała. Cielęta utrzymywane w małych grupach lub większych grupach wymagają 1,8 m2 powierzchni kojca i całkowitej powierzchni podłogi od 2,3 do 2,5 m2/cielę (wliczając korytarze paszowe). Minimalna dopuszczalna powierzchnia podłogi kojca na cielę wynosi 1,5 m2. W przypadku dużych stad odpowiednie jest pomieszczenie z dwoma rzędami kojców i centralnym przejściem. Przejścia nie powinny mieć mniej niż 1,2 m szerokości. 

Wewnątrz czy na zewnątrz?

Odchów na zewnątrz odnosi się do systemów, w których cielęta są przez cały czas na zewnątrz lub mają możliwość swobodnego przemieszczania się między wybiegiem a otwartym budynkiem. Każdy dobrze zarządzany system jest odpowiedni dla cieląt bez różnicy w wadze odsadzonej między tymi utrzymywanymi w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Zdrowe cielęta z łatwością radzą sobie z temperaturą na zewnątrz, o ile otrzymują odpowiednią ilość energii i mają zapewnione suche, dobrze wyścielone i wolne od przeciągów schronienie i miejsce do leżenia. Systemy budek na zewnątrz są skuteczniejsze w zapobieganiu zapaleniu płuc w porównaniu do odchowu w pomieszczeniach. Poza tym budki wiążą się z niższą zachorowalnością i śmiertelnością cieląt.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)

 • Prawda 2022-01-03 16:03:39
  Jak zabić branże? Nadmiernymi regulacjami.....
 • Marek 2022-01-02 13:41:14
  Cielak który nie jest karmiony siarą i potem mlekiem przez dwa trzy tygodnie żeby nabrać odporności a nie potrzech dniach jest ładowana chemia bo trzeba oddać mleko do mleczarni
 • Marek 2022-01-02 13:16:04
  Najbardziej narażone jest stado cielat lub bydła na chorobę w przypadkach jesli rolnik zakupuje cielaki z różnych nie kontrolowanych chodowli czy gospodarstw, to tym samym moze sprowadzić do swojej obory różnego rodzaju choroby.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.249.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.