Wykorzystanie komputerowych programów do zarządzania stadem staje się coraz częstszym widokiem, zarówno w dużych wielkotowarowych fermach bydła, jak również niewielkich gospodarstwach rodzinnych, które zajmują nadal znaczną część w strukturze polskiego pogłowia krów mlecznych.

Program zarządzający stadem krów powinien być połączeniem możliwie licznej grupy czynników, które pozwolą na kompleksowe prowadzenie stada.

Wraz ze stale rosnącą wydajnością mleczną polskich stad obserwowane jest również pogorszenie wskaźników rozrodu, a zwłaszcza znacznie wydłużony okres międzyocieleniowy i niepokojąca liczba zużytych słomek nasienia na skuteczne unasienienie, czyli indeks zacielania.

Chów bydła wielkotowarowy, a także robotyzacja wielu prac w oborach uniemożliwiają często odpowiednią obserwację zwierząt. Do tego wszystkiego należy również dołożyć coraz częstszy problem pojawiających się cichych rui oraz cały szereg schorzeń dotyczących układu rozrodczego, a także chorób metabolicznych.

Programy zarządzające stadem były dotychczas domeną gospodarstw wielkotowarowych, gdzie obsługiwane są przez zarządców, czy inne osoby wykwalifikowane do takich czynności. Programy te, współpracując z wysoce zaawansowanymi urządzeniami (jak np. pedometry, analizatory przepływu mleka), dają dokładny obraz aktualnej sytuacji w stadzie, opisują zdarzenia takie jak występująca ruja (mierzona za pomocą aktywności zwierząt) czy zapalenie wymienia (mierzone przewodnością mleka).

Na polskim rynku pojawiają się jednak programy znacznie mniej zaawansowane, co nie znaczy, że mniej skuteczne czy pomocne. Ich obsługa jest zdecydowanie prostsza i nie jest połączona z innymi urządzeniami, co czyni je również tańszymi. Programy te działają online, dzięki czemu nie występuje ryzyko utraty danych, a korzystanie z nich wymaga jedynie połączenia z internetem za pomocą urządzeń typu komputer, tablet lub smartfon.

Poniżej przedstawiamy opis dwóch programów do zarządzania stadami bydła zarówno mlecznego, jak i mięsnego: Wirtualny Zootechnik oraz AgraNova.

Wirtualny Zootechnik

Zarządzanie stadem jest działem całego programu, w którym hodowca ma możliwość kontroli wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w danym stadzie krów.

O zdarzeniach tych informuje nas zaznaczony w kalendarzu (kolorem szarym) dzień, w którym nastąpiło zdarzenie w stadzie, pozostałe dni są zaznaczone jaśniejszym odcieniem. W zakładce "kalendarz" pojawiają się również komunikaty informujące o zdarzeniach wymagających uwagi ze strony hodowcy (zbliżający się termin zasuszenia, ocielenia, a także zbliżającej się kontroli rui krów niedawno zacielanych lub konieczności potwierdzenia cielności).

Program zawiera dział poświęcony żywieniu, w którym znajdują się informacje dotyczące pasz stosowanych w żywieniu stada. W przypadku wykonywanych analiz składu chemicznego istnieje możliwość dodania własnej paszy oraz wkomponowania jej w dawki pokarmowe stosowane w żywieniu stada.

Dział żywienia daje możliwość ułożenia własnej dawki pokarmowej systemem francuskim INRA, w zależności od pasz, jakimi dysponuje gospodarstwo, mieszanek treściwych oraz kontroli żywienia stada. Moduł do układania dawek pokarmowych szacuje pobranie suchej masy przez zwierzęta zależnie od użytych komponentów dawki, szacowana jest również możliwa do uzyskania produkcja mleka z ułożonej dawki, czy w końcu jej koszt.

Każde gospodarstwo interesuje jednak wynik końcowy, czyli efekt ekonomiczny.

Stąd też twórca programu połączył oba moduły dotyczące zarządzania oraz żywienia stada z działem ekonomicznym, który wylicza dochodowość gospodarstwa.

Ze strony głównej mamy możliwość wyszukania dowolnego zwierzęcia po numerze kolczyka, którym chcemy zarządzać bądź uzyskać o nim informacji.

W karcie informacji o zwierzęciu mamy możliwość przeglądania interaktywnego rodowodu. Pozwala on po kliknięciu na ojca lub matkę zwierzęcia, wyświetlić informacje o nich. Znajdziemy tam również dokładną historię zwierzęcia, zawierającą wszystkie zdarzenia go dotyczące, informacje odnośnie długości okresu międzyocieleniowego oraz ilość potomstwa z podzieleniem na płeć.

W programie jest też zakładka "lista buhajów", w której znajdują się buhaje aktualnie dostępne do unasienniania.

Lista zawiera informacje o aktualnych indeksach. Istnieje możliwość sortowania buhajów według konkretnych kryteriów, jak również wyboru, z jakiej firmy inseminacyjnej mają być wyświetlone buhaje.

Połączony z kalendarzem zdarzeń jest moduł generujący dokumentację do ARiMR. Generowane są w nim karty zgłoszeń oraz automatycznie prowadzona jest księga rejestracji stada bydła.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze i przejrzysty. Jedynym warunkiem poprawnego działania całego systemu jest prowadzenie regularnych zapisków.

Każdą stronę możemy wydrukować, klikając specjalnie dedykowany temu działaniu przycisk, umieszczony nad informacjami, które chcemy wydrukować.

Program jest skierowany do wszystkich gospodarstw nastawionych na hodowlę bydła mlecznego lub mięsnego, niezależnie od ich wielkości opłata za korzystanie z niego jest taka sama i wynosi 100 zł netto/rok. - W programie najbardziej pomocnym elementem w moim gospodarstwie jest zakładka "kalendarz" oraz możliwość wydruku karty zgłoszeń sztuk do rejestru. Pomimo iż nasze gospodarstwo jest niewielkie, a w stadzie utrzymywanych jest 40 krów dojnych, ułatwienie pracy w każdym przypadku jest przydatne, a zaoszczędzoną chwilę można poświęcić rodzinie - tłumaczy Radosław Pawelec, hodowca z okolic Łowicza.

Rzecz jasna, nie jest to w żadnym wypadku eliminacja pracy i obserwacji, program i jego obsługa również wymagają poświęcenia czasu. Jest to tylko i wyłącznie ułatwienie tej pracy w niektórych względach i w moim stadzie w stu procentach zdaje to egzamin. Program jest łatwy w obsłudze i można z niego korzystać dosłownie wszędzie, gdzie jest dostęp do internetu - dodaje Pawelec.

W miarę powiększania stada pojawia się coraz więcej obserwacji zwierząt.

Każdą obserwację należy zapisać w programie, a on sam wyliczy, kiedy należy poświęcić szczególną uwagę na kolejną obserwację danej sztuki. Dzięki regularności obserwacji, w moim stadzie od początku użytkowania programu, czyli od ponad półtora roku, poprawił się stan rozrodu, co wnioskuję na podstawie niższej liczby dawek nasienia na zacielenie - opowiada Mariusz Marczak z woj. łódzkiego.

Program jest cały czas aktualizowany, jego funkcje są bardzo przejrzyste i proste w obsłudze, a możliwość wyszukiwania konkretnej sztuki ze strony głównej - do czego wystarczy jedynie kilka ostatnich cyfr kolczyka - jest bardzo pomocna - dodaje Marczak.

Agra Nova

System Agra Nova jest programem do zapisywania zdarzeń związanych z chowem, hodowlą oraz rozrodem, głównie w stadach bydła mlecznego. Po zamieszczeniu odpowiednich danych, zostają one po przeanalizowaniu wysyłane użytkownikowi w postaci specjalnych komunikatów.

Program składa się z kilku elementów potrzebnych do prowadzenia stada krów. Od opisu ogólnego stada oraz każdej sztuki z osobna, przez żywienie, aż do rozrodu, na który poświęcona jest zdecydowanie większa część uwagi twórców programu. W programie można również prowadzić rejestr udoju, samoczynnie jest także generowany kalendarz wycieleń.

Na stronie głównej programu znajdują się informacje, na które hodowca powinien zwrócić szczególną uwagę; są one podzielone na trzy kategorie: aktualne, zaległe oraz przyszłe. Kiedy wybierzemy konkretne zdarzenie, ukaże się nam sztuka, której ono dotyczy (np. obserwacja krowy bądź kontrola rui).

Wszystkie krowy zapisane są w tabeli, grupowane według przedziałów czasowych powiązanych z ich aktualnym stanem fizjologicznym. Jednostką jest czas mierzony w dniach od porodu.

Każda krowa w stadzie oznaczona jest w specjalny sposób przy pomocy prostokąta.

Różne ich barwy oznaczają różne okresy życia zwierząt, np. czarny numer krowy na czerwonym prostokącie oznacza krowę niecielną, a czarny numer krowy na w zielonym prostokącie oznacza krowę cielną (cielność potwierdzona dwukrotnie).

Po wybraniu zakładki "karta krowy" mamy możliwość uzyskania wszystkich szczegółowych informacji o wybranej krowie, takich jak np. zdarzenia o charakterze zdrowotnym. Zdarzenia te pochodzą z całego zestawienia dotyczącego zdrowotności, a także prowadzonej rejestracji leczenia zwierząt.

Dzięki specjalnej zakładce istnieje możliwość podzielenia stada na poszczególne grupy żywieniowe w zależności od potrzeb (w podziale programu uwzględniono dni laktacji, grupę dla krów zasuszonych oraz grupę przejściową).

Zakładka "magazyn pasz" informuje o zasobności gospodarstwa w paszę oraz pełni funkcję kalkulatora do wyliczenia składu dawki pokarmowej dla poszczególnej grupy żywieniowej.

Jak wspomniano wcześniej, twórcy programu skupili się głównie na parametrach opisujących stan rozrodu w stadzie. Do oceny skuteczności inseminacji służy parametr - indeks inseminacji, opisujący liczbę dawek nasienia na zacielenie. Po wybraniu linku "skuteczność inseminacji" uzyskujemy wgląd do średniego indeksu inseminacji dla stada oraz z podziałem poszczególnych krów w kategoriach kolejnej dawki nasienia.

W kategorii dotyczącej rozrodu do dyspozycji hodowcy jest również kalkulator strat z powodu wydłużającego się okresu międzyocieleniowego. Wylicza on w złotówkach ilość utraconego przychodu w zależności od długości trwania wydłużenia się omawianego okresu.

Cena rocznej licencji użytkowania programu to 590 zł netto dla stada do 154 krów.

Programy do zarządzania stadem są niewątpliwie ułatwieniem codziennej pracy hodowców, zwłaszcza zaś hodowców bydła mlecznego. Zaznaczyć jednak należy, że żaden program nie zastąpi wprawnego oka doświadczonego rolnika i nie wyeliminuje obserwacji. Bez wątpienia pomaga jednak w niektórych elementach pracy, skupiając szczególną uwagę hodowcy na konkretne sztuki w stadzie.