Program jest łatwy w obsłudze, a do jego użytkowania wystarczy urządzenie posiadające połączenie z internetem (komputer/laptop, tablet, smartfon, telefon komórkowy) – jest to aplikacja działająca w trybie online.

Dzięki połączeniu działu żywienia z systemem zarządzania mamy możliwość optymalizacji żywienia na poziomie całego stada. Dodatkowo możliwość połączenia wszystkich elementów z modułem ekonomicznym daje możliwość prowadzenia stada w kierunku maksymalizacji dochodu. Co więcej, program umożliwia  kontrolę dokumentacji ARiMR, wydruki księgi rejestru bydła oraz kart zgłoszeń – tłumaczy Piotr Taraska, autor programu.

Chciałem stworzyć program dla każdego gospodarstwa. Jego cena jest atrakcyjna, gdyż koszt wykupienia rocznej licencji to 123 zł brutto (100 netto) co w kosztach ponoszonych przez gospodarstwa mleczne stanowi niewielki procent. Widać to po zainteresowaniu hodowców – aktualnie korzysta z pełnej wersji programu ponad 300 gospodarstw, a wersja demonstracyjna jest ogólnie dostępna na stronie www.wirtualnyzootechnik.pl – dodaje Taraska.