30 marca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca, w którym wziął udział Jacek Zarzecki, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Jak zapewnić dobrostan zwierząt?

Głównym tematem rozmów był trwający właśnie przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Zwrócono uwagę na kolejną ekspertyzę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), tym razem dotyczącą trzymania cieląt w jednoosobowych kojcach. Zdaniem EFSA cielęta powinny być trzymane w małych grupach przez pierwsze tygodnie życia i należy unikać korzystania z indywidualnych kojców, aby poprawić ich dobrostan.

– Staramy się być świętsi od papieża. Unia Europejska ma najbardziej restrykcyjne normy dobrostanowe na świecie. To co proponują eksperci EFSA jest jednostronnym podejściem do tematu, który nie zawiera ekonomicznej i społecznej oceny skutków wprowadzenia takich zmian. Dobrostan jest dla nas priorytetem, ale musimy pamiętać, że hodowcy prowadzą działalność gospodarczą i na końcu wszystkiego musi to się opłacać – powiedział Jacek Zarzecki z PZHiPBM.

Klauzule lustrzane to fikcja

Dokonano także analizy umów handlowych z Australią, Indiami, Tajlandią, Indonezją, Meksykiem oraz umowy Mercosur.

– Zwrócono uwagę, że tzw. klauzule lustrzane są martwym przepisem. Unia Europejska w praktyce nie jest w stanie zagwarantować sobie, aby dozwolony był tylko import towarów wyprodukowanych przy zastosowaniu wyśrubowanych i kosztownych norm jakie obowiązują unijnych rolników. To nie są równe warunki konkurencji – skomentował Zarzecki.

Brak szczegółów

Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Środowiska przedstawili także plan dojścia do neutralności klimatycznej przez unijny sektor hodowlany.

–Prezentacja była bardzo ogólna i bez szczegółów. Wzbudziło to bardzo wiele kontrowersji wśród uczestników posiedzenia. Takie traktowanie tematu nie wzbudza zaufania rolników wobec planów wprowadzenia głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu – dodał Zarzecki.

Dyrektywa IED do zmiany!

Przedmiotem dyskusji była także unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych IED. Delegacje wszystkich krajów mocno podkreślały, że należy zrobić wszystko, aby uciążliwy i kosztowny system administracyjny wprowadzany tą dyrektywą dotyczył jak najmniejszej liczby gospodarstwa hodowlanych.

– To, że Komisja Europejska mówi dziś o „instalacjach rolno-przemysłowych”, aby opisać gospodarstwa rodzinne pokazuje, że istnieje totalne niezrozumienie, co do rzeczywistości hodowli zwierząt – powiedział Zarzecki po posiedzeniu grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca.

Wybory nowych przewodniczących

Podczas posiedzenia odbyły się także wybory kierownictwa grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca. Jej przewodniczącym został Dominique Fayel z Francji, a wiceprzewodniczącym Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Brendan Golden z Irlandii. Gratulujemy!!!

Eksperci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych pełnią funkcję kierownicze w grupach roboczych Copa-Cogeca:

  • „Promocja” – przewodniczący Jerzy Wierzbicki (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego),
  • „Mleko i produkty mleczne” – wiceprzewodnicząca Dorota Grabarczyk (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka),
  • „Zdrowie i dobrostan zwierząt” – wiceprzewodniczący Adam Drosio
  • „Ziemniaki” – wiceprzewodniczący Wiesław Grudzień (Stowarzyszenie Polski Ziemniak),
  • „Tytoń” – wiceprzewodniczący Ryszard Piątek (Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu).

Z kolei pierwszą I wiceprzewodnicząca COGECA jest Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.