- PZHiPBM stoi na stanowisku, że jeżeli znajdą się tam zapisy zakazujące uboju religijnego bydła na eksport to niech nikt nie spodziewa się, ze protesty rolników zostaną przerwane – informuje Jacek Zarzecki, Prezes PZHiPBM.

Zdaniem Prezesa PZHiPBM nowa ustawa powinna być wypracowana w drodze konsensusu i dialogu z organizacjami rolniczymi. Deklaruje otwartość na znakowanie mięsa pochodzącego z uboju halal/koszer, wprowadzenie rejestru ubojów religijnych, wzmocnienie nadzoru nad dobrostanem zwierząt. W jego opinii, najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby nowa ustawa była projektem rządowym, gdyż ta ścieżka legislacyjna daje możliwość szerokich konsultacji, wnoszenia uwag przez wszystkie zainteresowane strony i pozwoli uniknąć niepotrzebnych napięć.

- Dlatego apeluję do rządzących: rozmawiajcie z nami a nie stawiajcie pod ścianą, bo to droga donikąd. W dobie kryzysu Covid -19 oraz prawdopodobnego twardego Brexitu, a także wyzwań przed jakimi stawia nas nowa polityka rolna, musimy razem działać na rzecz polskiego rolnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całej sesji poświęconej produkcji bydła podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.