Objawy zatrucia mikotoksynami są zwykle niespecyficzne. Wynika to z różnic w sposobie działania poszczególnych, wtórnych metabolitów grzybów, na organizm krowy jak i występowaniu chorób, będących następstwem mikotoksykoz. Trucizny wytwarzane przez pleśnie wywołują schorzenia wątroby, nerek i sytemu nerwowego. Niektóre mają działanie estrogenne, przez co zaburzają działanie układu rozrodczego.  

Najbardziej podatny na działanie mikotoksyn jest układ odpornościowy, przez co zwierzęta przyjmujące wtórne metabolity grzybów wraz z paszą, mają problemy z różnego rodzaju zapaleniami. Dlatego wzrost liczby przypadków mastitis bądź zapaleń macicy, powinny być wystarczającym powodem sprawdzenia paszy, pod kątem zanieczyszczenia wtórnymi metabolitami grzybów.  

Zwierzęta reagują różnie 

Podatność poszczególnych zwierząt w stadzie, na negatywne działanie mikotoksyn, może się różnić. Wpływ na to ma ogólna kondycja zdrowotna i choroby osłabiające organizm. Nie bez znaczenia są również obciążenia związane z okresem poporodowym jak i stresem cieplnym. Niewłaściwie zbilansowana dawka pokarmowa, skutkująca kwasicą, również może być przyczyną przedostawania się do organizmu zwierząt większej ilości mikotoksyn. Dzieje się tak ponieważ zbyt niskie pH zabija część mikroflory żwacza, która w naturalny sposób dezaktywuje szkodliwe substancje zawarte w paszy.  

Leczenie schorzeń wywołanych przez mikotoksyny jest niemal niemożliwe. Gdy dojdzie do stanu gdy widoczne są objawy kliniczne, zwykle na interwencję lekarza weterynarii jest już za późno. Dlatego najlepiej walczyć z chorobami wywołanymi przez wtórne metabolity grzybów, poprzez zapobieganie rozwojowi pleśni na wegetujących roślinach oraz zebranym surowcu.