Przy doju robotami udojowymi ważne jest, aby zadbać o wysoką jakość mleka wpływającego do pustego zbiornika. Konstrukcja parownika w zbiorniku DX3S pozwala na szybkie pokrycie całej powierzchni parownika mlekiem, co zapewnia efektywną wymianę ciepła. Połączenie zbiornika schładzającego z robotami udojowymi jest realizowane poprzez system FCC, który zapobiega zamarzaniu mleka w zbiorniku.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dojem w halach udojowych, DeLaval w swoich zbiornikach DX3S oferuje opcjonalne doposażenie zbiornika w parownik umieszczony w płaszczu bocznym zbiornika, dzięki czemu uzyskiwana jest dodatkowa moc chłodnicza. Dla wysokowydajnych instalacji udojowych istnieje możliwość tzw. schładzania w przepływie połączonego ze wstępnym schładzaniem mleka, które dają możliwość zredukowania zużycia energii elektrycznej do 60 proc. w porównaniu ze schładzaniem z bezpośrednim odparowaniem czynnika.

Do innowacyjnych rozwiązań należy specjalnie dobrany kształt mieszadła, które w zależności od ilości przechowywanego mleka ma dwie różne prędkości obrotowe zapewnia najwyższą jakość mleka poprzez delikatne i precyzyjne jego mieszanie. Wbudowany w dnie zbiornika czujnik ciśnieniowy steruje prędkością obrotową mieszadła oraz informuje użytkownika poprzez sygnał świetlny i dźwiękowy o przepełnieniu się zbiornika. Włączenie i wyłączenie mieszadła następuje delikatnie, co znacznie zmniejsza naprężenia w przekładni i silniku.

Zbiorniki produkowane są w fabryce DeLaval we Wrocławiu i dostępne są w następujących pojemnościach: 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 i 40 000l. Średnica zbiornika to 3m, natomiast wysokość zależy od pojemności i dla zbiornika 15 000l wynosi 3,4m zaś dla zbiornika 40 000l jest to 7,4m.