Jak podaje literatura, genetyczne korelacje między mlecznością i płodnością są ujemne. Płodność spada wraz ze wzrostem wartości genetycznej dla mleczności. Oznacza to, że selekcja w kierunku zwiększenia mleczności prowadzi do spadku płodności i odwrotnie – selekcja na płodność zmniejsza wydajność mleczną.

Zdaniem ekspertów widoczne jest znaczne pogorszenie płodności u krów po przekroczeniu umownej granicy 8 tys. kg za laktację standardową. Zwykle w stadach produkujących tak duże ilości mleka, płodność krów jest na tyle niska, że urodzonych cieliczek nie starczy na remont stada.

Antagonizm cech

Z powodu antagonizmu pomiędzy cechami produkcyjnymi, a wynikami rozrodu należy przyłożyć wszelkich starań aby obydwa wskaźniki utrzymywać na optymalnym poziomie. Ma to szczególną rolę u krów rasy HF, posiadających olbrzymi potencjał produkcyjny. Ważna jest tu zarówno praca hodowlana – odpowiedni dobór par do kojarzeń, jak i zapewnienie odpowiednich warunków bytowania.

Problemy z rozrodem przy jednocześnie wysokiej produkcyjności nie są regułą. Istnieje wiele przykładów stad, gdzie bardzo wysoka wydajność mleczna idzie w parze z dobrymi wynikami rozrodu. Aby osiągnąć taki stan należy w pełni sprostać wymaganiom wysokoprodukcyjnych krów. Tyczy się to zarówno zbilansowania żywienia jak i warunków środowiskowych.