Jak na wstępie forum powiedział prorektor SGGW Jan Niemiec, Zdrowa Krowa to konferencja, na której spotykają się hodowcy z przedstawicielami nauki:

- Wiemy jakie są obecnie trudności i problemy, jeśli chodzi o produkcję mleka. Myślę, że spotkanie producentów, hodowców jak również świata nauki, pozwoli na wymianę doświadczeń i poprawi wyniki ekonomiczne.

Tegoroczna konferencja, poświęcona jest w dużej mierze roli i znaczeniu spółdzielczości w Polsce. Podczas forum odbyła się debata, której uczestnikami byli.: Edward Bajko, Prezes SM Spomlek, Krzysztof Semeniuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Spomlek, prof. dr hab. Henryk Grodzki z SGGW w Warszawie, Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Marcin Hydzik, Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, prof. dr. hab. Michał Pietrzak, SGGW w Warszawie, Andrzej Jarmasz, Prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka oraz Jerzy Wierzbicki, Przewodniczący Grupy Roboczej Copa -Cogeca.

Podczas panelu dyskusyjnego nie obyło się bez ostrej wymiany słów na tematy m.in. grup producenckich, członków spółdzielni - ich praw i obowiązków, a także przyszłości polskiej spółdzielczości w sektorze mlecznym.

Oprócz debaty, ciekawa była prelekcja Edwarda Bajko, prezesa SM Spomlek, pod kontrowersyjnym tytułem " Spółdzielczość mleczarska... relikt socjalizmu czy przyszłość ?"