Na zdrowe nogi i racice wpływ ma wiele czynników, a jak w wielu przypadkach żywienie jest czynnikiem wiodącym. Na dalszym planie, choć równie ważny co żywienie, jest szeroko pojęty dobrostan zwierząt do czego można zaliczyć zarówno system utrzymania jak i czystość w budynku inwentarskim.

Wśród powodów brakowania krów mlecznych problemy z nogami i racicami stanowią bardzo duży odsetek, bo aż 16 proc. krów brakowanych jest właśnie z tego powodu.

Problem z oszacowaniem znaczenia schorzeń nóg i racic jest poruszany przez naukowców z całego świata. Schorzenia te są bowiem niedoceniane przez wielu hodowców, a zdarza się również, że wręcz pomijane w opisach powodu brakowania czy w pracy hodowlanej – przy doborze nasienia buhajów do inseminacji.

Gdzie tkwi trudność w oszacowaniu poziomu problemu z racicami czy nogami? Otóż schorzenia kończyn są bardzo często początkiem problemów. Bowiem krowa mająca problemy z kończynami niechętnie podchodzi do stołu paszowego, czyli nie pobiera odpowiedniej ilości paszy. Tu pojawiają się problemy metaboliczne jak ketoza, czy przemieszczenie trawieńca, a jeśli w tym momencie krowa zostanie wybrakowana to na pewno nie z powodu nóg czy racic, a problemów na tle metabolicznym.

Kolejnym schorzeniem racic jest ochwat, który jest następstwem błędów żywieniowych i pojawienia się kwasicy żwacza. Jego wystąpienie świadczy o niedostatecznej strukturze fizycznej (mało włókna efektywnego) lub nadmiernej ilości pasz treściwych w dawce.

O zdrowe nogi i racice należy dbać również w miejscu ich przebywania przez zapewnienie odpowiednich warunków w budynku inwentarskim i zadbanie o jego czystość. Pierwszym elementem na jaki należy zwrócić uwagę to wygodne legowisko, a w nim jego czystość, ilość ściółki lub odpowiednia mata legowiskowa.

Kolejnym aspektem wygodnego legowiska jest wysokość ustawienia ogranicznika karkowego, tak by nie odebrać swobody korzystania z legowiska większym krowom. Na wygodne legowisko swój wpływ ma również odpowiednia obsada krów w budynku – ważne by nie była za duża.

O zdrowotność racic dbać należy przez utrzymywanie czystości na korytarzach w oborze. Odchody zwierzęce mają negatywny wpływ na twardość rogu racicowego, przez co w większym stopniu jest ona narażona na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Odchody są zarazem idealnym środowiskiem rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych, co również ma swoje odzwierciedlenie w schorzeniach racic (np. ropowica, zapalenie skóry szpary międzyracicowej).

Przez dopracowanie każdego elementu pracy w stadzie krów mlecznych, zaczynając od prawidłowego bilansu dawki pokarmowej, przez utrzymanie budynków inwentarskich w czystości, ze szczególną uwagą na usuwanie odchodów oraz czystość legowisk dla krów, kończąc na usunięciu usterek umożliwiających mechaniczny uraz kończyn w sposób pośredni wpływamy na dobrostan krów mlecznych. Dzięki jego poprawie jesteśmy w stanie zapewnić krowom dłuższe życie, co przekłada się realnie na opłacalność produkcji mleka.